לאחרונה התפרסם חוזר מנכ"ל חדש ובו הנחיות מפורטות לגבי בחינות וכלי הערכה בבתי הספר, על פי "רפורמת הלמידה המשמעותית". ההנחיה הכללית היא להפחית את מספר הבחינות ולשלב כלי הערכה חלופיים כגון פרויקטים ועבודות חקר. ההחלטה אודות דרכי הערכה חלופיות היא של מנהל/ת בית הספר, בכפוף להנחיות משרד החינוך. החלת דרכי הערכה חלופיות תחל בשנת הלימודים  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...