חוזר מנכ"ל חדש בנושא אקלים בית ספרי, משמעת וענישה החוזר החדש מרענן נהלים, מוסיף התנהלות במקרה של פגיעה בבעלי חיים, נהלים מפורטים לגבי התנהלות תלמידים באינטרנט ובמדיה החברתית (פייסבוק וכד'), בגוף החוזר נוהל מפורט לגבי השעיית תלמידים. החוזר מפרט הנחיות לבניית תקנון בית ספרי ולמעורבות הורים ותלמידים בתהליך. כמו החוזר שלפניו בפרק ב' מופיעות טבלאות עם טווחי  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...