לאחרונה פרסם משרד החינוך חוזר חדש בנושא תשלומי הורים, שייכנס לתוקף החל משנת הלימודים הבאה (התשע"ה). החוזר מאשר בפועל גבייה שקיימת כיום ולא אושרה וכן מרחיב מאד את היקף תשלומי ההורים בבתי ספר מוכרים שאינם רשמיים וייחודיים. ארגון הלה כחלק מקואליציה של ארגונים לקידום השוויון בחינוך מתנגד להרחבת תשלומי ההורים המעמיקים את אי השוויון ואף העברנו  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...