משרד החינוך פרסם את רשימת ספרי הלימוד המאושרים ומחיריהם וכן קבצים ואתרים שניתן להשתמש בהם. חלו שינויים בספרי הלימוד בחשבון לכיתות ח' ובספרי המדעים לחטיבות הביניים. לרשימה המלאה ר' אתר משרד החינוך האגף לספרי לימוד: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_ Pedagogit/sifreilimud/SfarimMeosharim/reshimot.htm וכן חוזר מנכ"ל תשעד/8 מאפריל 2014. השאלת ספרי לימוד בשנת הלימודים התשע"ה אושר תיקון 7 לחוק "חובת השאלת ספרי לימוד התשע"ד 2014" ולפיו חלים שינויים  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...