משרד החינוך פרסם חוזר חדש בנושא תשלומי הורים בחינוך הממלכתי דתי עבור תכנית לימודים נוספת תורנית (תל"ן תורני). החוזר בתוקף החל משנת הלימודים הקרובה. החוזר כולל פירוט התשלומים המותרים לגבייה עבור שעת תל"ן תורני, מספר השעות המירבי לפי שלב לימוד וכן גבייה עבור פעילויות נוספות כגון סמינרים ושבתות עיון. הסכומים המפורטים מתווספים לגביה של אגרת תשלומי ההורים  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...