משרד החינוך פרסם נהלים חדשים לגבי התאמות לתלמידי תיכון לקויי למידה בבחינות. בשלב הראשון הנוהל יוחל על תלמידי כיתה י' בלבד, כבר משנת הלימודים הנוכחית. עיקר השינוי הוא מתן אוטונומיה לבתי הספר לקבוע התאמות שונות על בסיס תפקוד התלמיד וללא צורך באבחונים, למעט התאמות מדרגה 3 כמו הקראה, מבחן מותאם והיבחנות בעל פה שיינתנו על סמך אבחון ובמקרה של היבחנות בעל פה  עוד...

חדשות הלה:
ארגון הלה מעביר השתלמויות להורים המעוניינים להיות מעורבים בבתי הספר של ילדיהם. ההשתלמויות כוללות הכרות עם מערכת החינוך, זכויות וחובות ההורים ונושאים לבקשת המשתתפים. השתלמות ב' הינה מעשית וכוללת תכנון ופעילות בליווי מנחי הקבוצה. למידע אודות הקבוצות  עוד...