חוזר מנכ"ל חדש בנושא אקלים בית ספרי, משמעת וענישה

חוזר מנכ"ל חדש בנושא אקלים בית ספרי, משמעת וענישה

החוזר החדש מרענן נהלים, מוסיף התנהלות במקרה של פגיעה בבעלי חיים, נהלים מפורטים לגבי התנהלות תלמידים באינטרנט ובמדיה החברתית (פייסבוק וכד'), בגוף החוזר נוהל מפורט לגבי השעיית תלמידים. החוזר מפרט הנחיות לבניית תקנון בית ספרי ולמעורבות הורים ותלמידים בתהליך.
כמו החוזר שלפניו בפרק ב' מופיעות טבלאות עם טווחי [...]

  עוד...

חוזר מנכ"ל: מניעת אלימות במוסדות חינוך

 
קישור לחוזר המנכ"ל מניעת אלימות ויצירת אקלים בטוח:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
 
סיכום חוזר מנכ"ל- מניעת אלימות ויצירת אקלים בטוח
ספטמבר 2009

לחוזר שני חלקים: האחד עוסק במניעת אלימות ופעולות ליצירת אקלים בטוח בבית הספר. השני עוסק בענישה וטיפול בהפרות כללי ההתנהגות שנקבעו.
 
1. יצירת אקלים בטוח ומניעת אלימות
 
הפעולות העיקריות הנדרשות:
א.        הגדרת כללי התנהגות בבית הספר: יצירת תקנון ואמנה בית ספרית המגדירים התנהגות [...]

  עוד...

נהלים בנושא משמעת וענישה

 
 
 
 חוזר מנכ"ל בנושא תלבושת אחידה:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sd8ak2_4_5.htm
חוזר מנכ"ל בנושא פגיעה מינית של תלמידים בתלמידים:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/s2ak2_1_2.htm
חוזר מנכ"ל בנושא העברה והוצאה של תלמידים מביה"ס:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc2ak2_4_4.htm

  עוד...

תקנות לימוד חובה- כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים התשס"ה- 2004

 
תלמיד הלומד באחת מכיתות הלימוד א' עד ו' לא יורחק מבית הספר שבו הוא  לומד בשל הישגיו הדלים בלימודים.
 
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Zchuyot/ChukimVeamanot/Chukim/TakanonLimudHova

  עוד...

חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה – חיפוש בגוף החשוד) (תיקון), התשס"ה – 2005 קובע הנחיות לעריכת חיפוש בקטין ובאדם עם מוגבלות שכלית

 
מצא שוטר כי קיים צורך לערוך חיפוש לפי פרק זה בקטין, או באדם עם מוגבלות שכלית או באדם שקיים חשש לגביו כי הוא אדם עם מוגבלות שכלית (בפרק זה – אדם עם מוגבלות שכלית), לא יערוך את החיפוש אלא אם כן  בנוסף להסכמה בכתב של הקטין או של האדם עם המוגבלות השכלית, נתן גם האפוטרופוס [...]

  עוד...

עמדת ארגון הלה בנושא: מניעת אלימות במערכת החינוך

 
ספטמבר 2009
 
תופעת האלימות תופסת מקום מרכזי בחברה הישראלית. האלימות הינה תופעה המשפיעה ומושפעת מנושאים הקשורים לדמוקרטיה, אי שוויון, קיפוח, הידרדרות ערכי מוסר ועוד. האלימות צומחת במקום שבו אין סובלנות, אין דו שיח, אין כבוד לשונה והיא ביטוי לחברה שאינה מכבדת את חבריה.
פרופסור רמי בנבנישתי מהאוניברסיטה העברית מגדיר במחקרו משנת 2000 אלימות במערכת החינוך: "כל התנהגות [...]

  עוד...

רשימת קריאה בנושא אלימות ומניעת אלימות בבתי ספר

חוזרי מנכ"ל, משרד החינוך:
קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות במוסדות חינוך. חוזר מנכ"ל תשע/1(א), י"ב באלול התשס"ט, 01 בספטמבר 2009.
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/2/2-1/HoraotKeva/K-2010-1a-2-1-12.htm
נוהל הרחקת תלמיד. חוזר מנכ"ל תשסג/2(א), כ"ה תשרי תשס"ג, 1 באוקטובר 2002
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/applications/mankal/arc/sc2ak2_4_4.htm
סעיפים בחוזרי מנכ"ל קודמים שנשארו בתוקף:
 "חובת הדיווח על עברה בקטין על פי חוק וחקירות תלמידים כקרבנות וכעדים"
  סעיף 2–6.6 בחוזר הוראות הקבע סח/8(א), "הנוכחות [...]

  עוד...

מאמר בנושא ענישה – ד"ר רמי רחמים

 
ענישה הנתפסת לרוב כבולמת אלימות – עלולה דווקא להגביר אותה
ד"ר רמי רחמים, פסיכולוג קליני בכיר, מרצה לפסיכולוגיה בקמפוס האקדמי אחווה
קו לחינוך – 22/07/2009

אחת המחלות הקשות שבהן נגועה החברה הישראלית היא האלימות: אלימות כלפי רכוש, אלימות מילולית ואלימות פיזית. אין לנתק את סוגי האלימות זה מזה, אלה קשורים בעבותות ומזינים זה את זה, וניתן לומר [...]

  עוד...

ירידה של 18% באלימות בבתי"ס בהם מופעלת תוכנית למניעתה

 
מאת אור קשתי
 מנתוני משרד החינוך. עולה כי אחת הסיבות המרכזיות לשינוי היא שיתוף של תלמידים והורים בפעילות בבית הספר
 ירידה בשיעור של 18% בביטויי האלימות נרשמה בשנתיים האחרונות בבתי ספר המפעילים תוכניות מיוחדות למניעת אלימות – כך עולה מנתונים שפרסם אתמול (רביעי) משרד החינוך. ממחקר מלווה, שהתמקד במוסדות חינוך שבהם נרשם השיפור הגדול ביותר, עולה כי [...]

  עוד...

מסמך רקע בנושא: אלימות במערכת החינוך

 
בעת האחרונה יש דיווחים רבים בכלי התקשורת על אלימות בני-נוער בכלל ועל אלימות בבתי-הספר בפרט. ד"ר אילי גולדברג, מפקדת כלא "אופק" לבני-נוער, מציינת שחולשת מערכת החינוך, המצב הסוציו-אקונומי הקשה, העדר מודלים לחיקוי בהנהגה ואלימות בחברה הישראלית הם מן הגורמים לאלימות המתגברת בקרב בני-הנוער.
ועדה ציבורית שבדקה את הנושא (ועדת-וילנאי) הגישה את המלצותיה כבר בשנת 1999. אף [...]

  עוד...

 

קישורים שימושיים