זכויות תלמידים בנושא תזונה

משרד החינוך מפרסם נהלים מפורטים לגבי הרכב המזון בתכניות ההזנה ואום בדיקת המזון, מכירת מזון בתחומי מוסדות חינוך וזכויות תלמידים בעלי מגבלות בריאותיות בתחום המזון.
בנושא ניהול ההזנה במוסד החינוך ומכירת מזון הורים יכולים להיות שותפים להחלטות:
בבתי ספר בהם מתקיימת תכנית הזנה קובע משרד החינוך כי הנהלת המוסד החינוכי תמנה צוות (להלן "צוות התזונה המוסדי") שיפעל [...]

  עוד...

דף מידע: מעורבות הורים בבית הספר

 
מעורבות הורים בבית הספר, הורים שותפים לחינוך ילדיהם
 
הורים רבים נוהגים לחשוב, כי מהרגע בו הכניסו את ילדם לגן או לבית הספר, עוברת האחריות לחינוכם לידי הגננת, המורה, המנהלת או משרד החינוך. זוהי טעות.
הורים הרוצים בחינוך טוב לילדיהם צריכים להיות מעורבים. עליהם לפעול לצד סגל ההוראה וביחד לדאוג למימוש מטרות החינוך שהמדינה מעניקה.
 דפוסים שונים של מעורבות [...]

  עוד...

מאמר: יחסי הורים ובית הספר- נקודת מבט ביקורתית

יחסי הורים בית ספר  – נקודת מבט ביקורתית
חגית גור וגליה זלמנסון-לוי
המאמר הופיע בחינוך וסביבו, תל אביב, 2005.
תקציר
המאמר דן ביחסים בין בית הספר להורים ומאפיין אותם בששה מודלים מרכזיים: ההורים כצופים, ההורים כמשאב, ההורים כלומדים, מודל הוועדים, המודל התקשורתי, מודל המאבק. מודלים אלו נמצאים ברצף שבין פסיביות לאקטיביות ומתייחסים לחלוקת הכוח בין בית הספר וההורים. המאמר [...]

  עוד...

בית הספר וההורים

חוזר מנכ"ל ישן יחסית משנת 1996 מפרט את יחסי הורים ובית הספר וכן את תפקיד ועדי הורים בבתי ספר.
החוזר מטיל אחריות על הצוות החינוכי לקיים דיאלוג פתוח ובנה עם ההורים, להעביר מידע לגבי אורחות החיים בבית הספר, הכללים והנהלים וכן עוסק בנציגות הורים בית בספרית.
לעיון בחוזר:
http://cms.education.gov.il/NR/rdonlyres/021D71C6-3E72-44D0-BB71-839C69B3819C/26181/h1_1.pdf

  עוד...

קובץ מאמרים ותכניות בנושא מעורבות הורים בבית הספר

בקישור הבא תמצאו מאמרים , הפעלות ותכניות בנושא מערבות הורים בבית הספר:
http://www.orianit.edu-negev.gov.il/matiamhar/cp/homepage%5Cmaamrimhorim.htm

  עוד...

"הורים, יש לכם זכות השפעה בביה"ס"

 
פניתם למנהלת ביה"ס עם תלונה וקיבלתם תגובה בסגנון: "זו החלטה שלי"? כדאי שתדעו שכהורים יש לכם זכות להיות שותפים בהחלטות ואפילו להשפיע על תוכנית הלימודים. ד"ר יעל פישר רוצה שהורים ומורים יבינו: מעורבות הורים משפרת את הישגי התלמידים.
 
http://www.ynet.co.il/articles/1,7340,L-3957983,00.html
 

  עוד...

מצגת בנושא ועד הורים ישובי

 
ועדי הורים במוסדות החינוך בוחנים באופן תדיר את פעילות המוסד ואת פעילותם הם, בכדי להשיג הישגים ברמת המוסד החינוכי. מטרת ועד ההורים היישובי היא מיסוד הליך הבדיקה ברמת היישוב. ארגון הלה תומך בהקמת וועדים כי:  מוקדי קבלת ההחלטות חייבים להיות מאוישים בהורים!
ועד הורים יישובי

  עוד...

הורים שותפים לעיצוב עתיד ילדיהם

 
הורים רבים נוהגים לחשוב, כי מהרגע בו הכניסו את ילדם לגן או לבית הספר, עוברת האחריות לחינוכם לידי הגננת, המורה, המנהלת או משרד החינוך. זוהי טעות !
האחריות החוקית והמוסרית על חינוך הילדים היא של ההורים!!!
הורים הרוצים בחינוך טוב לילדיהם צריכים להיות מעורבים! קיומה של מערכת חינוך טובה אפשרית, רק כאשר קיים שיתוף פעולה הדוק [...]

  עוד...

מעורבות הורים בחינוך

 
מעמדם וזכויותיהם של ההורים במערכת החינוך אינם מוסדרים. בכל מערכת החוקים הנוגעת לנושאי חינוך אין התייחסות לזכויות ההורים, פרט:
1.    לזכותם לבחור עבור ילדיהם את הזרם החינוכי בהם ילמדו.
2.    לזכותם להטיל וטו על נושא התל"ן- תכנית לימודים נוספת, שהם אמורים להיות שותפים במימונה.
3.    חוק חינוך מיוחד מ- 1988 המקנה להורים את זכות הטיעון בלבד.
4.    חוק זכויות [...]

  עוד...

הורים במועצה הפדגוגית של בית-הספר

 
מהי המועצה הפדגוגית? 
השתתפות ההורים במועצה הפדגוגית של בית-הספר היסודי והתיכון מהווה את נקודת השיא במעורבותם בחינוך ילדיהם.
המועצה הפדגוגית היא הגוף הקובע את מדיניותו החינוכית של בית-הספר. המועצה קובעת את מטרות בית-הספר, בוחנת את היישום של תכנית הלימודים הרשמית, עוקבת אחרי ההישגים הלימודיים של התלמידים ודנה בדרכים לשיפורם.
בנוסף על כך, המועצה הפדגוגית היא הגוף המחליט על [...]

  עוד...

« לפוסטים הקודמים

 

קישורים שימושיים