נהלים חדשים בנושא בחינות וכלי הערכה בבית הספר

לאחרונה התפרסם חוזר מנכ"ל חדש ובו הנחיות מפורטות לגבי בחינות וכלי הערכה בבתי הספר, על פי "רפורמת הלמידה המשמעותית". ההנחיה הכללית היא להפחית את מספר הבחינות ולשלב כלי הערכה חלופיים כגון פרויקטים ועבודות חקר. ההחלטה אודות דרכי הערכה חלופיות היא של מנהל/ת בית הספר, בכפוף להנחיות משרד החינוך. החלת דרכי הערכה חלופיות תחל בשנת הלימודים [...]

  עוד...

ככלי משמעת והשגחה בבחינות הבגרות

משרד החינוך פרסם לפני יותר מעשור נהלים לגבי אופן עריכת בחינות הבגרות, נוהל ההשגחה, עבירות של פגיעה בטוהר הבחינות ואפשרויות ערר. נהלים אלה עדיים בתוף.
לפרטי הנוהל ר' חוזר מנכ"ל תשס/2(א) מאוקטובר 1999 בקישור הבא:
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/arc/s2ak4_3_13.htm

  עוד...

הזכות להיבחן בבחינות הבגרות

הזכות להיבחון בבחינות הבגרות היא זכות בסיסית של כל תלמיד שלמד את המקצוע בו הוא רוצה להיבחן לפי תכנית הלימודים המאושרת של משרד החינוך.
בתי ספר רבים לא מגישים תלמידים לבחינות בגרות בשל ציונים נמוכים במקצוע, אולם לתלמיד זכות לגשת ולנסות את מזלו גם אאם ציון המגן שלו נמוך.
בית הספר יכול לשלול זכות זו על ידי [...]

  עוד...

אין לעכב תעודת בגרות בשל חוב כספי למוסד חינוך

נוכח פניות רבות המגיעות להל בנושא הרינו להבהיר כי משרד החינוך קבוע מפורשות כי אין לעכב מתן תעודת בגורת לתלמיד עקב חוב כספי של הוריו בשום מקרה כמו כן אין למנוע מתלמיד לגשת לבחינות פנימיות או חיצוניות!
לצפיה בנוהל:
חוזר מנכ"ל תשעא/6 פברואר 2011:
http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/mankal/etsmedorim/3/3-11/hodaotvmeyda/h-2011-6-3-11-2.htm

  עוד...

התאמות לתלמידים לקויי למידה ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים במיצ"ב

על פי הנחיות משרד החינוך תלמידים בעלי לקויות למידה ותלמידים בעלי צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות רגילות זכאים להתאמות בבחינות המיצ"ב הארציות הנערכות בבתי הספר.
ההתאמות כוללות הארכת זמן בשפת אם , ובמקצועות המיצ"ב האחרים היבחנות בכיתה מותאמת, הארכת זמן ואפשרות להקראת השאלון.
לפרטים ראו חוזר מנכ"ל בנושא בקישור הבא:
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/4/4-1/HoraotKeva/K-2008-3a-4-1-3.htm
נציין כי למידים בכיתות חינוך מיוחד ובמוסדות חינוך מיוחד [...]

  עוד...

הזכות לתעודת בגרות

הזכות לתעודת בגרות
דף מידע להורים ותלמידים
 
תעודת בגרות היא תעודה מטעם משרד החינוך של ישראל המעידה על הצלחה בבחינות הבגרות בהיקף חובה מינימאלי של 21 יחידות לימוד במקצועות שונים. על התעודה מופיע לוגו של משרד החינוך וכן שם בית הספר בו למד התלמיד.
למה תעודת בגרות חשובה?                                                                                                      
תעודת הבגרות מהווה מדד עיקרי להשכלתו התיכונית של אדם במדינת ישראל. [...]

  עוד...

נהלים לגבי מבחני המיצ"ב

המיצ"ב – "מדדי יעילות וצמיחה בית-ספרית" – כולל מבחני הישגים לתלמידים וסקרי אקלים וסביבה פדגוגית (המועברים למנהל, למורים ולתלמידים). המערכת מיועדת לשמש את מנהלי בתי הספר ואת צוותי ההוראה ככלי לתכנון משאבים ולניצולם, כדי להביא למיצוי הפוטנציאל של תלמידיהם, לשפר את האקלים הפדגוגי ולייעל את מערך ההוראה בבית הספר. ברמה המערכתית המיצ"ב נועד לספק תמונה [...]

  עוד...

התאמות לתלמידים לקויי למידה בבחינות הבגרות

 
 
 
 
התאמות לתלמידים לקויי למידה בבחינות פנימיות ובבחינות הבגרות
דף מידע
 
 
כדי להצליח בלימודים, תלמידים בעלי לקויות למידה זקוקים לסיוע מיוחד בלמידה השוטפת ובמיוחד במבחנים. בלמידה השוטפת מדובר בשיטות לימוד מותאמות.  תלמידים שעברו אבחון מתאים  יכולים לקבל התאמות מיוחדות במבחנים בבית הספר ובבחינות הבגרות.
על פי מחקרים שנעשו תלמידים רבים משכבות מבוססות נהנים מהתאמות, לעומת מספר מצומצם של תלמידים [...]

  עוד...

איסור לחייב תלמידים להשתתף במבחני מיון לבתי ספר על-יסודיים

משרד החינוך אוסר לחייב תלמידים להשתתף במבחני מיון לבתי ספר על יסודיים או להתנות קבלת תלמידים בביצוע מבחני מיון.
מדובר במחנים פסיכוטכניים, מבחני הדסה וכל מבחן מיון אחר.
זאת למעט בתי ספר לאמנויות הרשאים לקיים מבחני מיון.
לקישור לחוזר מנכ"ל תשעא/4(א):
http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-7/HoraotKeva/K-2011-4-3-7-62.htm

  עוד...

מבחני המיצ"ב: פער ניכר בין עניים ועשירים

 
משרד החינוך כינס מסיבת עיתונאים ובה הכריז חגיגית על שיפור במבחני המיצ"ב, המודדים הישגים במדעים, בשפת אם, במתמטיקה ובאנגלית. בצד ההישגים, נמצאו פערים גדולים בין תלמידים מרקע סוציו-אקונומי שונה. הפער הגדול ביותר: במתמטיקה ובאנגלית בכיתות ח'.
 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3972767,00.html
 

  עוד...

« לפוסטים הקודמים

 

קישורים שימושיים