הדפס הדפס

אסיפת הורים

אסיפת הורים  שאלות ותשובות בנושאי חינוך

מדי שבוע מתפרסם במקומונים של ידיעות אחרונות ברחבי הארץ טור בשם "אסיפת הורים".

בטור מתפרסמות שאלות נפוצות שהורים מפנים אלינו בעקבות בעיות בהן נתקלו בבתי ספר והתשובות להן. שאלות העוסקות בזכויות הורים ותלמידים בחינוך ובנהלים של משרד החינוך בנושאים שונים.

אנו מזמינים אתכם לפנות בשאלות ותגובות ל: info@hila-equal-edu.org.il ולקרוא את השאלות והתשובות שהופנו אלינו.

השאלות מסודרות לפי נושאים, הנושאים בסדר אלפבית.  

 

 

 

בטיחות וביטחון

נשק בבית-ספר

ש. האם מותר למבקרים להיכנס עם נשק לבית-ספר?   

 ת. הנוהל קובע כי ככלל לא יורשה הורה/מבקר להיכנס לבית הספר עם נשק, למעט ביישובי קו העימות, במועצות אזוריות ובשטחים. בכל מוסד חינוכי יורשו להיכנס עם נשק בעלי התפקידים האלה: מאבטחים שהוצבו על ידי משטרת ישראל והרשות המקומית; אנשי כוחות הביטחון והמשטרה, אנשי צבא קבע וכוחות ביטחון אחרים, ובכלל זה קב"ט הרשות המקומית; עובדי הוראה/עובדי מינהלה במוסד החינוכי שהונפק להם נשק על ידי קב"ט הרשות או משרד החינוך , לשימושם בשגרה ובחירום בבית הספר; מלווי טיולים נושאי נשק ובעלי תעודה לצורך ליווי טיול בית-ספרי; מתנדבי המשמר האזרחי, אנשי ההגנה המרחבית, בעלי הרשאה אישית מהרבש"ף לשאת נשק; מדריכי גדנ"ע ומאלש"חים באישור המנהל; יוכלו להיכנס עם נשק גם מי שקיבלו אישור מיוחד ממנהל בית הספר או מקב"ט מוסדות החינוך ברשות המקומית. להלן כללי הזהירות המחייבים: האקדח יהיה במצב פרוק; גבר יישא את האקדח בנרתיק הצמוד למותן, רצוי מתחת ללבוש; אישה יכולה לשאת את האקדח בנרתיק מיוחד, שאפשר להניחו בתיק האישי, או בנרתיק הצמוד למותן; כאשר האקדח נמצא בתיק, יהיה התיק צמוד בכל עת לנושא הנשק; בשום מקרה אין להשאיר את הנשק במכונית (זו עברה פלילית) או בחדר ללא השגחה, חוזר מנכ"ל סו/3(ב), נובמבר 2005

חיפוש בילקוט

ש. מורתה של בתי ערכה חיפוש בילקוטה, בנוכחות כל תלמידי הכיתה, לאחר שילדה מכיתתה חשדה בה שגנבה לה צבעים. האם מותר לה?  

ת. בשום פנים ואופן. מנהלת מוסד חינוכי או סגנה רשאים להתיר עריכת חיפוש בכליו של תלמיד, ע"י שוטר או שומר שמוסמך לכך בחוק, רק במקרה שהתעורר חשד מבוסס שהתלמיד מחזיק בכלי נשק ולא נמצאה דרך אחרת לאתר את הנשק.

בטיחות במוסדות חינוך

ש. מי האחראי לתיקון מפגעים בטיחותיים במוסדות חינוך?

ת. בטיחות במוסדות החינוך מצויה באחריות הרשות המקומית ובפיקוח משרד החינוך. הרשות אחראית על בדיקות הבטיחות. ממצאי המבדקים יועברו למנהלת המוסד החינוכי, למפקח הכולל ולממונה הבטיחות המחוזי. הפעולות המתקנות חייבות להסתיים עד 10 ימים לפני תחילת שנת הלימודים. בכל מוסדות החינוך תפעל ועדת הבטיחות המשותפת לתלמידים, למורים, לרכז הבטיחות הבית ספרי, להורים ולנציגי הרשות המקומית. רכז הבטיחות יכנס את הועדה לפחות פעמיים בשנת לימודים. חוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, פברואר 2002  "בטיחות, ביטחון ושעת חירום".

מי אחראי על בטיחות סביב בית הספר?

ש. מי אחראי על כך שגדרות בית הספר שלמות, יש תמרורים וכל מה שקשור לבטיחות תלמידים בהגעה לבית הספר?

ת. לפני תחילת הלימודים הנהלת המוסד החינוכי אחראית לבדוק ולוודא שבוצעו בסביבת המוסד החינוכי כל עבודות התשתית הנדרשות להבטחת שלומם של התלמידים: מעברי חצייה צבועים וברורים, מעקות בטיחות שלמים וצבועים, גדרות שלמות ובטיחותיות סביב בית-הספר, ובכלל זה שערים נעולים, שילוט מתאים וברור, תמרורים תקינים המוצבים במקומות הנראים לעין, ובכלל זה סימון על הכביש ועל שפת המדרכה.

במקרים שבהם לא הושלמה עבודת התשתית הבטיחותית יפנו המנהלים בעוד מועד ולפני תחילת שנת הלימודים אל האחראים ברשות המקומית ויוודאו את השלמת הדרוש לפני שיחלו הלימודים. במקרה של מפגע בטיחותי במהלך שנת הלימודים על מנהל/ת בית הספר לפנות לרשות המקומית בדרישה לתיקון המפגע, חוזר מנכ"ל תשעא/1 1.9.2010.

 

ועדת בטיחות בית-ספרית

ש. האם קיים גוף בביה"ס שאמור להיות אחראי על הבטיחות?

ת. בהחלט! ועדת בטיחות בית-ספרית שמנהל ביה"ס אמור למנות בתחילת כל שנת לימודים וחברים בה מורים מצוות ביה"ס, נציגי הורים ותלמידים ונציג הרשות המקומית. תפקידי הועדה הינם לשפר את הבטיחות הפיזית, ליצור אקלים בטוח ולעודד התנהגות תומכת בטיחות. כמו כן, לבדוק אירועי בטיחות, לנתחם ולהפיק מהם לקחים לעתיד, חוזר מנכ"ל תשע/10, יוני 2010.

הפסקה מחוץ לבית-הספר 

ש. לאחרונה נודע לי כי בחטיבת הביניים בה בני לומד, התלמידים יוצאים בהפסקות מחוץ לשערי בית-הספר. האם זה מותר?

ת. ככלל, התלמידים אינם רשאים לעזוב את מתחם בית הספר בזמן ההפסקות. יציאה מתחום בית הספר בעת ההפסקה מותרת רק עם אישור בכתב של מורה, מחנכת או מנהלת. בכל זמן, צריכה מזכירות בית הספר להיות מעודכנת ברשימת המוסדות הרפואיים, רשימה  מלאה של תלמידי בית הספר, כולל פרטי ההורים, כתובות מעודכנות והמוסד הרפואי בו הם מבוטחים. חוזר מנכ"ל תשס"ב, פברואר 2002 "בטיחות, ביטחון ושעת חירום".

 

פינוי תלמיד פצוע

ש. בני הלומד ביסודי נפצע בהפסקה בהתנגשות עם ילד נוסף ונחבל בפניו. מנהל בית הספר התקשר אלי שאבוא לקחת את הילד, מצאתי אותו נוטף דם, פצוע בעפעפיים ופניתי ישר למיון. האם כך היה צריך לנהוג בית הספר?

ת. לא. במקרה של פציעה בית הספר צריך להתקשר למוקד הרפואי שמפעילה חברת נטלי ולהזעיק פרמדיק. הפרמדיק אמור לתת טיפול ראשוני ולהזעיק אמבולנס במידת הצורך. בית הספר צריך ליידע את ההורים ולהנפיק דו"ח תאונה. חוזר מנכ"ל תשס"ח 1, ספטמבר 2007

תוכלי להתלונן על התנהלות בית הספר בפני המפקחת וכן בפני עירית לבנה, הממונה על שירותי בריאות לתלמיד.

 

ביטוח תאונות

ש. בתי נפצעה מחוץ לבית הספר, כשנפלה מאופניה. האם ביטוח התאונות במסגרת תשלומי החובה לבית-הספר מכסה את פציעתה?

ת. לדברי עו"ד כרמי בוסתנאי, מומחה לענייני נזיקין, הביטוח מכסה את כל סוגי התאונות והפגיעות (למעט חריגים כמו תאונת דרכים ופעולת איבה) בכל מקום בעולם, 24 שעות ביממה: החלקה מאופניים, נפילה מגובה, פגיעה מבעל חיים, נשיכת כלב, הכשת נחש, פגיעה ממתקן שעשועים, פציעה מזכוכית או מחפץ חד, תקיפה, קטטה, התעללות פיזית או נפשית, תקיפה מינית, אונס, או ביצוע מעשה מגונה, פציעה ממכשול, מכשיר או מוצר פגום, טביעה, כוויה, חבלה, שאיפת חומר מסוכן, בליעת רעל, חדירת גוף זר, או חלילה מוות.
הפיצויים ישולמו ללא קשר לדמי הנזק המגיעים מהאחראי לפגיעה, אם ישנו כזה. 

 

 

ביטוח תאונות אחרי שעות הלימודים

ש: בני נפל בדרך חזרה מביה"ס הביתה וידו נשברה. האם הביטוח שלו כתלמיד בביה"ס מכסה את הפציעה?

ת: ביטוח התאונות האישיות מבטח תלמידים נפגעי תאונות 24 שעות ביממה, 365 ימים בשנה, גם ללא קשר לפעילותם במוסד חינוך, למעט תאונות דרכים, פעולות איבה וסיכוני מלחמה ופעילות צבאית סדירה. התשלום מוגדר כתשלום חובה, והוא מבוצע באמצעות הרשויות המקומיות, חוזר מנכ"ל סג/ 3 (א) נובמבר 2002.

 

בריאות וגהות

שירותי בריאות לכיתות א'

ש. אלו שירותי בריאות אמורים לקבל תלמידי כיתות א' בבתי-הספר?

ת. בדיקת רופא בנוכחות ההורים; בדיקות גדילה, גובה ומשקל; בדיקות ראייה ושמיעה וחיסונים. בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד,              טל: 02-5603220/3451 דוא"ל iritli@education.gov.il, חוזר מנכ"ל תשסח/1, ספטמבר 2007 

 

איסור על הפסקה מתוקה

ש. בבית הספר שלנו נהוג לקיים הפסקות מתוקות, בהן נמכרים ממתקים, במטרה לגייס כסף לקופת בית הספר. כיצד ניתן להפסיק נוהג פסול זה?

ת. משרד החינוך אוסר על קיום הפסקות מתוקות בזו הלשון: "על המוסד החינוכי להימנע לחלוטין מקיום "הפסקות מתוקות" או מכל פעילות שבה נמכרים לתלמידים מוצרי מזון עתירי סוכר ועתירי שומן, מהלך המנוגד למטרה החינוכית שמערכת החינוך הציבה לעצמה כדי למנוע השמנה בקרב ילדים" (חוזר מנכ"ל תשסז/8(א), אפריל 2007). עליך לידע את מנהלת בית הספר וועד ההורים בדבר איסור זה ובמידה והם ממשיכים לקיימן, לפנות למפקחת על בית הספר.

הורים מביאים עוגות בימי שישי לכיתה

ש. מחנכת הכיתה של ביתי בכיתה ג' ביקשה שתהיה תורנות הורים להביא עוגות לשיעור חברה ביום שישי. האם זה חוקי?

ת. כלל מדיניות משרד החינוך היא להמעיט באכילת ממתקים בבתי הספר מטעמי בריאות  והוא הוציא הנחיה לבתי ספר לא לערוך הפסקות מתוקות ובזארים המבוססים על ממתקים. המחנכת יכולה לבקש, לא לדרוש, אולם אתם רשאים לסרב אם הדבר לא נראה לכם. כדאי לפנות גם לועד ההורים ולקבל החלטה בנושא לגבי כלל ההורים.

כינים בכיתה

ש. בכיתתה של בתי ישנה ילדה עם כינים שמדביקה את הילדים כל הזמן. האם אנחנו יכולים לדרוש את סילוקה מהכיתה עד שתטופל?

ת. להורים אין הזכות בשום מקרה לדרוש סילוקו של תלמיד מבית הספר. הינכם יכולים לפנות למחנכת ולדרוש ממנה ליידע את הורי הילדה על הימצאות התופעה. על צוות בית הספר חל איסור לבדוק את ראשו של ילד ללא אישור ההורים. כמו כן, אין להרחיק ממוסד חינוכי תלמיד נגוע בכינמת. במקרים שבהם תלמידים אינם מטופלים כראוי גם לאחר התערבות צוות במוסד החינוכי, יש אפשרות לפנות לעובד רווחה ברשות מקומית ולבקש את התערבותו, חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), דצמבר 2002

 

אישור רפואי על העדרות

ש. בתי נעדרה מלימודים ליומיים בשל כאבי בטן. המורה מאלצת אותה להביא אישור מרופאה. האם מכתב ממני לא אמור לספק אותה?                                                                             

ת. בהחלט! היעדרות של עד ארבעה ימים יש להמציא אישור מההורים שבו תפורט סיבת ההיעדרות. על היעדרות של חמישה ימים ומעלה יש להמציא אישור מרופא משפחה או מרופא ילדים, חוזר מנכ"ל תשסג/1(א), ספטמבר 2002  

 

העדרויות בגין מחלה

ש. בתי נעדרת לא מעט מבית הספר בעיקר בשל מגרנות. אלו אישורים עלינו להביא?

ת. על כל היעדרות מחמת מחלה יש להמציא אישור ההורים. אם בתך נעדרת יותר
מ-‏5 ימים מנהל בתי הספר יבקש אישור של רופא. אם בתך נעדרה בשל מחלה, באישורכם ההורים, יותר מפעמיים בשליש אחד, היא תהייה חייבת – באותו שליש – להביא אישור רפואי על כל היעדרות נוספת בגין מחלה, אפילו אם מדובר בהיעדרות של יום אחד, חוזר מנכ"ל תשנ"א/ ‏2, סעיף ‏96.

 

קבלת תלמיד חולה לבית ספר

ש. האם מורה יכולה לאלץ הורה ששולח ילד חולה לבית הספר להשאירו בבית?

ת. לא! הנוהל קובע כי איש צוות חינוכי המזהה אצל תלמיד, על פי ראייתו והערכתו, מצב בריאותי לא תקין, ימליץ להורי התלמיד לפנות לרופא ולהתייעץ לגבי יכולתו של ילדם
להשתתף ביום הלימודים,  חוזר מנכ"ל תשסה/(א), ספטמבר 2004

עותק מפוליסת הביטוח

ש. האם אני זכאי לקבל עותק מפוליסות ביטוח תאונות אישיות לתלמידים מבית-הספר של בני?

ת. בהחלט! בתחילת שנת הלימודים תעביר הרשות המקומית לכל אחד ממוסדות החינוך עותקים של פוליסת הביטוח, לרבות טופסי גילוי נאות, כמספר התלמידים במוסד, וכמה עותקים נוספים לשימוש בית הספר. על בית הספר למסור את העותקים של פוליסת הביטוח ואת טופסי הגילוי הנאות להורי התלמידים תוך 30 יום מתחילתה של שנת הלימודים, חוזר מנכ"ל תשסט/1, ספטמבר 2008.

 

משקל ילקוט 

ש. בתי התחילה ללמוד השנה בכיתה א'. אנו גרים במרחק של 10 דקות הליכה מביה"ס והתיק מאוד. האם אין הגבלה על משקל התיק?

 

ת. תלמידי כיתות א' ו-ב' יישאו ילקוט במשקל שאינו עולה על 2 ק"ג, תלמידי כיתות ג'-ו' עד 5 ק"ג ותלמידי כיתות ז'-י"ב עד 7 ק"ג. זה הכלל: משקל הילקוט, לרבות תכולתו, חייב להיות מותאם למבנה גופו ולחוסנו של התלמיד, ולא יעלה על 10% ממשקל הילד.                              חוזר מנכ"ל נח/10(א), יוני 1998

 

חינוך מיוחד

 

הפניה לחינוך מיוחד  

ש. בננו לומד בכיתה ב' ויש לו בעיות התנהגות. אנו מטפלים בבעיה אבל לאחרונה הודיע לנו בית הספר שהוא רוצה להפנות את התלמיד למסגרת חינוך מיוחד. מה ניתן לעשות?

ת. מסגרות החינוך המיוחד נועדו לילדים שבעיותיהם נובעים מלקות משמעותית ושיש לגביהם אבחון מקצועי המעיד על קיומה של לקות. כהגדרת החוק: "אדם בגיל שלוש עד עשרים ואחת שמחמת התפתחות לקויה של כשרו הגופני, השכלי, הנפשי או ההתנהגותי מוגבלת יכולתו להתנהגות מסתגלת" (חוק חינוך מיוחד התשמ"ח – 1988).

אם בית הספר רוצה להעביר את בנכם לחינוך המיוחד עליו לפנות אליכם בבקשה לערוך לילד אבחון, ובמידה ונקבע באבחון כי קיימת לקות (למשל הפרעת קשב-ריכוז, הפרעת התנהגות) בית הספר יכול להעלות את הילד לועדת השמה אשר תקבע אם הוא מתאים למסגרת חינוך מיוחד.

אבל, לפני נקיטת צעד כזה בית הספר צריך למצות את כל האפשרויות לסייע לילד ובכלל זאת סיוע במסגרת שעות השילוב הקיימות בבית הספר. רק אם מוצו כל הניסיונות ולא חל שיפור בהתנהגות התלמיד ניתן להפנותו לועדת השמה המתקיימת במחלקת החינוך ביישוב. חובה להזמין את ההורים לועדת השמה ויש לתת להורים זכות טיעון. ההחלטה הסופית מצויה בסמכות הועדה אולם ניתן לערער על ההחלטה לועדת ערר מחוזית. לפרטים נוספים חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב) "אוכלוסיות מיוחדות" מיום 2 באפריל 2006.  

ריטלין

ש: האם בית הספר יכול לדרוש לתת לילד ריטלין?

ת: החלטה לתת לתלמיד ריטלין היא של ההורים. רק פסיכיאטר ילדים או נוירולוג יכול לקבוע, על סמך אבחון, כי ילד סובל מהפרעת קשב וריכוז וכי ריטלין יכול לעזור לו. מומלץ לערוך אבחון מקיף אצל פסיכיאטר ילדים (ולא רק מבחן טובה ממוחשב) טרם קבלת ההחלטה.

התניית המשך לימודים בטיפול ברטלין

ש.  לאחרונה מסר לנו צוות בית הספר כי בננו יוכל להמשיך ללמוד בבית הספר רק אם יקבל רטלין. האם זה חוקי?

ת. לא. על פי הוראות משרד החינוך חל איסור לדרוש או להמליץ לתת תרופה לתלמיד ו/או להתנות את המשך לימודיו ו/או את השתתפותו בפעולות המוסד החינוכי או מטעמו בקבלת טיפול תרופתי כלשהו. ההחלטה על מתן טיפול תרופתי היא של גורמים מקצועיים בלבד. (חוזר מנכ"ל תשעב/1ב מספטמבר 2011).

מתן תרופה על ידי המורה

ש.  בננו נדרש לקבל תרופה מידי בוקר אך יוצא מוקדם להסעה וקשה לתת לו את התרופה מיד כשקם. האם אפשר לבקש התרופה תינתן לו כשמגיע לבית הספר?

ת. כן, יש להעביר לבית הספר מסמך רפואי המתאר את מצבו ואת הטיפול וייפוי כח מטעמכם למתן הטיפול על ידי בית הספר. לטפסים הרלוונטיים ראה סעיף 3 ונספח ל חוזר מנכ"ל תשעב/1ב מספטמבר 2011.

אבחון פסיכולוגי  

ש. נתבקשנו לחתום על הסכמה לקיים לבננו אבחון בשירות הפסיכולוגי. האם לחתום?

ת. תלוי בסיבות שבית הספר נתן להפנייה לאבחון. אם מדובר באבחון, שמטרתו לשלב את בנכם במסגרת החינוך הרגיל ולהיעזר בהמלצות האבחון לשם כך, אפשר להיבחן בשירות הפסיכולוגי בחינם. אם נאמר או נראה לכם, שמטרת בית הספר היא להמליץ על העברת בנכם למסגרת של חינוך מיוחד, והאבחון נדרש לדיון בועדת השמה, יש לכם הזכות לסרב לקיים את האבחון בשירות הפסיכולוגי העירוני. רק לועדת ההשמה העירונית יש הסמכות לחייב אתכם לקיים אבחון, אולם יש באפשרותכם ומומלץ לאבחן את בנכם באופן פרטי.

אבחון פרטי

ש. יועצת בית הספר הפנתה את בתי לאבחון בשירות הפסיכולוגי, האם אני יכולה לאבחנה באופן פרטי?

ת. בודאי. כדי לקיים אבחון בשירות הפסיכולוגי, חובה על בית-הספר להחתים את ההורים על טופס הסכמה. הינך רשאית לסרב לחתום ולבקש מכתב הפנייה מבית-הספר, בו יפורט מדוע על בתך לעבור אבחון ואיזה סוג של אבחון ועמו לגשת לאבחון פרטי.

 

קבלת ממצאי אבחונים 

ש. לפני ועדת שילוב נתבקשתי לחתום על טופס הסכמה לאיבחון דידקטי שיתבצע ע"י מאבחנת דידקטית מטעם משרד החינוך וטופס הסכמה לאיבחון פסיכולוגי שיתבצע ע"י פסיכולוג ביה"ס. נאמר לי שאקבל אח"כ בכתב את הדו"ח של הפסיכולוג בלבד, ואילו את הדו"ח של המאבחנת הדידקטית לא אקבל, משום שמקוצר זמן היא תעשה הערכה בלבד. האם זה חוקי לחתום על הסכמה לאיבחון דידקטי ולא לקבל בכתב את ממצאי האיבחון?  

ת. יש שתי דרכים לערוך אבחון, האחת, כפי שעשית, לעשות זאת באמצעות השירות הפסיכולוגי החינוכי ואז דרושה הסכמת ההורים בכתב. השניה, לערוך את האבחון באופן פרטי. בית הספר חייב להעביר לך את תוצאות האבחונים, גם אם מדובר רק בהערכה.

אבחון פסיכולוגי

ש. פסיכולוגית בית הספר אבחנה את בתי, האם אני יכולה לקבל עותק מהאבחון?

ת. כן. כעקרון הפסיכולוגית שאבחנה את בתך היתה צריכה להזמינך לשיחה ולדווח על ממצאי האבחון. בנוסף יש לך זכות לקבל עותק מכל מסמך (ובכלל זה אבחון) שמועבר לועדת שילוב/השמה/ערר. רק במקרים חריגים בהם יש חשש של פגיעה בילד או באדם אחר בשל גילוי אבחון להורים, ניתן למנוע ממך לראות את האבחון וזאת מטעמים מיוחדים שיירשמו, חוזר מנכ"ל תשסו/8ב. 

אבחון פג תוקף

ש. בני אובחן כלקוי למידה בכיתה א'. כעת בכתה ה' דורש בית הספר אבחון חדש. האם זה חוקי?

ת. כן! אבחון תקף במערכת החינוך לשלוש שנים וניתן לדרוש אבחון חדש גם לפני כן אם חל שינוי מהותי בתפקוד התלמיד (חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב). האבחון יוכל לשמש אתכם גם במעבר לחטיבת הביניים ולכן חשוב לכלול בו המלצות מפורטות לדרכי למידה והקלות במידת הצורך.

עיכוב שפתי                                                                                                    

ש. בתי בת החמש עדיין לא מדברת ברור. הגננת הפנתה אותנו לאבחון בשירות הפסיכולוגי. האם זהו האבחון הנדרש כדי לקבל שעות שילוב של קלינאית תקשורת?

ת. הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות מתוקף חוק החינוך המיוחד: שילוב, השמה, ערר לגבי תלמידים הסובלים מעיכוב שפתי הם: פסיכולוג חינוכי + קלינאית תקשורת או פסיכולוג התפתחותי+קלינאית תקשורת או רופא ילדים בעל ניסיון בהתפתחות הילד + קלינאית תקשורת. חוזר מנכ"ל תשסח/4 דצמבר 2007

בין משכל גבולי לפיגור

ש.  בני בן 6 מאובחן כבעל משכל גבולי, יש חשד לפיגור קל. מי מאבחן פיגור ואילו מסגרות לימודים מתאימות לו?

ת. אבחנה בדבר משכל גבולי יכולה להיעשות על ידי פסיכולוג התפתחותי. אבחון של פיגור צריך להיעשות על ידי ועדת אבחון של משרד הרווחה. ילדים בעלי משכל גבולי יכולים להשתלב בכיתות חינוך מיוחד או בבתי ספר לחינוך מיוחד ללקויות למידה או עיכוב התפתחותי. ישנם בתי ספר לחינוך מיוחד לילדים עם פיגור קל-בינוני. כדאי בנתיים לחפש מסגרת חינוך מיוחד שמתאימה למשכל גבולי אול לקויות למידה קשות ויותר מאוחר על סמך התקדמותו בבית ספר לשקול אבחון בועדה.

הוראה מתקנת

ש. מהם הקריטריונים בהם אמור ילד לעמוד על- מנת להיות זכאי לשעות הוראה מתקנת?  

 ת. הוראה מתקנת ניתנת במסגרת סל שעות שילוב שמקבל כל בית ספר, וכדי לקבלה צריך לעבור ועדת שילוב בית ספרית. התנאי לדיון בועדת שילוב הוא קיומו של אבחון המעיד על לקות משמעותית או היותכם בתהליך אבחון. ועדת השילוב מחלקת את סל השעות המוקצה לבית הספר בין התלמידים באופן פרטני או בקבוצות קטנות. בחלק מהרשויות ניתן לקבל הוראה מתקנת אחה"צ ישירות ממתי"א (מרכז התמיכה היישובי המרכז את השילוב ברמה העירונית). הבעיה היא שתקציב השילוב קטן ובדרך כלל מדובר בשעתיים שבועיות לכל תלמיד.            מעבר לכך, בבתי ספר יסודיים שנכללים בהסכם אופק חדש (הסכם השכר עם המורים שמוחל בהדרגה בכל מערכת החינוך) יש למורים שעות תגבור פרטניות עבור תלמידים מתקשים. ניתן לבקש גם שעות כאלה.

 

עזרה בבית הספר לילד עם הפרעת קשב-ריכוז

ש.  איזה עזרה בית הספר יכול לתת לילד בכיתה ג' עם הפרעת קשב?

ת. בית הספר יכול לתת שעות תגבור פרטני או קבוצתי על ידי המחנכת או מורות אחרות, במסגרת שעות אופק חדש. כמו כן ניתן להעלותו לועדת שילוב בית ספרית ולבדוק אפשרות להוראה מתקנת או טיפול באמנות. טיפולים רגשיים נוספים או ריפוי בעיסוק במידת הצורך אפשר לעשות דרך קופת חולים.

 

ועדת שילוב 

ש. האם ועדת שילוב צריכה להגדיר במדויק כמה שעות סיוע על הילד לקבל בשנה הבאה במסגרת ביה"ס? כיצד אוכל להבטיח שהילד אכן יקבל את הסיוע שהובטח לו? 

ת. ועדת השילוב צריכה לקבוע זכאות עקרונית והיקף השעות. בפועל, פעמים רבות היקף השעות תלוי במספר הילדים שהוגשו לועדת שילוב ורק כאשר עומדים בפני הועדה מלוא הנתונים, כלומר מספר הזכאים, היא יכולה לחלק את השעות. עם זאת, את בהחלט רשאית לבקש מבית הספר את ההחלטה בכתב. עלייך לשאול את בנך מידי שבוע אם קיבל את השעות, ומומלץ גם להיות בקשר עם המורה להוראה מתקנת. במידה והתלמיד אינו מקבל את מספר השעות שהובטח לו, פני בכתב למנהלת בית הספר שהיא יו"ר ועדת שילוב וכן ליועצת בדרישה  שיקבל את מה שנקבע.

 

לכמה זמן תקף שילוב?

ש. בני עבר וועדת שילוב בחטיבה צעירה, האם האישור לשילוב תקף אוטומטית עד כיתה ג' או שלמורת השילוב יש זכות וטו על ההחלטה?

ת. בעקרון זכאות לשילוב היא לשלוש שנים באותה מסגרת חינוכית. במעבר למסגרת חדשה כגון חט"ב או כתה א' מתקיים דיון מחודש בועדת השילוב. למרות זאת הצוות הבין מקצועי יכול להעריך את צרכי התלמיד בסוף השנה ולהמליץ לא להמשיך את השילוב. במקרה כזה יש לכנס ועדת שילוב בית ספרית והיא שקובעת. הסמכות להחליט על השילוב היא של ועדת השילוב, להורים יש זכות טיעון ואפשרות להביא מסמכים ומומחים מטעמם. ניתן גם לערער על החלטת ועדת השילוב הבית ספרית לועדת השמה במחלקת החינוך ברשות המקומית היושבת כועדת ערר במקרה זה. אין תנאים לזכאות לשילוב מלבד קיומה של לקות משמעותית ומסמך אבחון המעיד על כך.

 

 

העסקת סייעת

ש. לבני אושרה סייעת בהיקף של 10 שעות שבועיות. האם יש באפשרותי להשלים את שכרה כדי שתלווה אותו במשך כל שהותו בגן?

ת. לא! אין להעסיק סייעות על חשבון הורים. בנוסף אין להורים אפשרות להשלים שעות סייעת מעבר למספר השעות שאושרו ואין לאפשר להורים להוסיף על שכר הסייעת המתקבל מהמעסיק. בנוסף אין אפשרות שאחד ההורים ישמש בתפקיד סייעת. משרד החינוך קבע את מספר שעות הסייעת הרצוי משיקולים פדגוגיים, ואין להוסיף על שעות אלה גם כדי למנוע אפליה אסורה בין ילדים להורים בעלי אמצעים לבין ילדים להורים שידם אינם משגת. חוזר מנכ"ל תשסח/3(ד), נובמבר 2007

 

החלטת ועדת השמה

ש. האם יש לי זכות לסרב להחלטת ועדת השמה, שהפנתה את בני לחינוך מיוחד?

ת. לא! להורים ניתנת זכות הטיעון בועדות ההשמה והערר אולם ההחלטה הסופית היא של חברי הועדה. אם אינך מסכימה עם החלטת ועדת ההשמה, יש לך האפשרות לערער על ההחלטה בפני ועדת ערר מחוזית, תוך 21 יום מקבלת ההחלטה המנומקת של ועדת ההשמה, חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב), אפריל 2006.

 

שאלון הפנייה לועדת השמה

ש. מנהלת בית הספר של בני הזמינה אותנו לחתום על שאלון הפנייה לועדת השמה, שאיננו מסכימים עם תוכנו. האם אנו מחוייבים לחתום?                                                            

ת. חתימת ההורים על שאלון ההפניה אינה מווה הסכמה לגבי תוכן השאלון. אם ההורים מסרבים לחתום המנהלת אמורה לציין על גבי השאלון את הסיבה לכך. בכל מקרה, העתק השאלון יימסר להורים טרם הדיון בוועדת ההשמה ויישאר בידיהם; להורה יש אפשרות להעיר את הערותיו על גבי השאלון ולהביאו לדיון. המנהלת אמורה למסור להורים גם את החוברת "דברי הסבר להורים שילדם מופנה לוועדת השמה", חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב) אפריל 2006 

.

כינוס ועדת השמה חריגה 

ש. בני לומד בבית ספר לחינוך מיוחד לפי החלטת ועדת השמה משנה שעברה. איננו מרוצים כלל ממה שקורה בבית הספר. מתי ניתן לפנות שוב לועדת השמה כדי להעבירו?

ת. על פי הנחיות חוזר מנכ"ל, הורה רשאי להביא את עניינו של תלמיד הלומד בחינוך מיוחד לועדת השמה אחת לשנה. ניתן לבקש כינוס ועדת השמה בטרם חלפה שנה אם חל שינוי בנסיבות שהביא לשינוי מהותי ומשמעותי במצבו של התלמיד, חוזר מנכ"ל תשסו/8(ב) 3.2.3ג. במקרה שאתם רוצים להעבירו למוסד אחר לחינוך מיוחד עליכם לפנות לועדת שיבוץ ברשות המקומית.

 

תקן כיתת חינוך מיוחד

ש. מהו התקן לכיתת חינוך מיוחד ללקויי למידה בבית-ספר רגיל?

ת. בכיתת לקויי למידה רב בעייתיים מלאה בבית-ספר רגיל אמורים ללמוד בין 8-14 תלמידים. במקרים מיוחדים, מסיבות של משאבים תקציביים, כוח אדם ותנאים פיזיים, יוכל מנהל המינהל הפדגוגי לאשר אכלוס כיתות חינוך מיוחד מעבר למספר המרבי. האישור יינתן בתיאום עם מנהל המחוז ועם מנהל גף אמח"י (ארגון מוסדות חינוך), וייבחן מדי שנה, חוזר מנכ"ל תשנח/8(ב) אפריל 1998 

תשלומי הורים בחינוך המיוחד

ש:  ילדיי לומדים במסגרות חינוך מיוחד. האם אני צריך לשלם תשלומי הורים?

ת: בעקרון כן, תשלומי הורים תקפים בכל מערכת החינוך. בקישור הבא תמצא את גובה התשלום המקסימאלי לפי שכבות גיל: http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/afik/tashlumim/ עם זאת, רב התשלומים הם תשלומי רשות ומותר לגבות אותם רק אם מתקיימות הפעילויות להם התשלום נועד. כלומר, אם בבית הספר או הכתה בה ילדיך לומדים לא מקיימים טיול שנתי אין לגבות עבור סעיף זה, אם לא מתקיים תל"ן- תכנית לימודים נוספת אין לגבות עבור סעיף זה. הגביה צריכה להתאים לפעילויות שמתקיימות בפועל. במקרה של רכישת שירותים מרצון יש לקבל את הסכמת כל ההורים לכך.

ועדת השמה        

 ש. זומנתי לדיון בועדת השמה. האם יש באפשרותי להביא עמי לדיון את הפסיכולוג הפרטי והמורה הפרטית של בני?

ת. בהחלט, ואף מומלץ! על פי חוק חינוך המיוחד, ההורים רשאים להביא נציג/ים מטעמם לדיון בועדת ההשמה.

שעות שילוב 

 ש. בני מקבל שעות שילוב קבוצתיות כמעט כל יום. הבעייה ששעות אלה באות על חשבון שעות לימודים בכיתתו הרגילה והוא מפסיד חומר לימודים. הדבר התבטא גם בירידה בציוניו בתעודה. אציין כי מעולם לא זומנתי לועדת שילוב ורק קיבלתי מכתב בו נאמר שבני זכאי לשעות שילוב. האם אני יכולה לוותר על השעות הללו?

ת. ראשית, בית הספר היה חייב להזמינך לדיון בועדת שילוב. כיון שלא ניתנה לך זכות הטיעון בועדה, זכותך לדרוש לבטל את שעות השילוב או לחליפין, לדרוש לקיימן שלא על חשבון שעות הלימוד בכיתה.

שעות השילוב ללא אבחון 

ש. האם ניתן להכליל תלמיד עם קשיים בתוכנית השילוב הבית-ספרית ללא אבחון?

ת. באופן זמני, ניתן לכלול תלמיד שיש לגביו חשד סביר לקיום לקות משמעותית והוא נמצא בתהליכי אבחון והערכה. זאת למשך אותה שנת לימודים ועד לקבלת מסמכי האבחון.      חוזר מנכ"ל תשס"ח3(ד) נובמבר 2007

 

כיצד מקבלים שעות שילוב

ש. ש' מנתניה: בתי לומדת בכיתה ב'. בשנה שעברה נאמר לנו כי תוכל לקבל שעות שילוב. בתחילת השנה פנינו למנהלת בית הספר בנושא, אך עד היום לא נעשה דבר, כיצד לפעול?

ת: כדי לקבל שעות שילוב עליכם לפנות בבקשה לכינוס ועדת שילוב בית ספרית, להציג אבחון או לפתוח בהליך אבחון ולהופיע בפני הועדה.  ניתן גם להקצות שעות שילוב לתלמיד שיש חשד סביר שהוא סובל מלקות משמעותית ומצוי בהליכי אבחון והערכה.

בנוסף, לבתי ספר רבים יש סל שעות תגבור לימודי. שעות אלה מוקצות על פי שיקול בית הספר וללא צורך באבחון.

 

מחינוך מיוחד למסגרת רגילה

ש. בתחילת שנת הלימודים בננו החל ללמוד בכיתה ג' מיוחדת, לאחר דיון בועדת השמה בו נתנו את הסכמתנו להמלצת בית-הספר להעבירו לכיתה קטנה בה יוכל לקבל יחס וטיפול אישי. לצערנו, חלה נסיגה במצבו הרגשי עקב המעבר לחינוך המיוחד, הילדים לועגים לו, הוא לומד פחות חומר. האם אפשר להעבירו חזרה לכיתה רגילה?

ת. כן. על-פי חוק חינוך מיוחד להורים יש הזכות לבקש אחת לשנה דיון בועדת השמה. עליכם לפנות במכתב לממונה על ועדות ההשמה במחלקת החינוך בעירייה ולבקש לקיים דיון על בנכם. מומלץ לקחת לו מורה פרטי להשלים את החומר שהפסיד השנה ולהצטייד לקראת הדיון בועדה בחוות דעת מהמורה הפרטי ואם אפשר גם מפסיכולוג שיאשש את קביעתכם כי מסגרת זו אינה מתאימה לבנכם.

 

העברה בתוך מסגרות החינוך המיוחד 

ש.     למי פונים כדי להעביר ילדה מכיתת חינוך מיוחד לכיתת חינוך מיוחד בבית ספר אחר?

ת. בכל רשות מקומית מתקיימות ועדות שיבוץ האחריות על שיבוץ תלמידים למסגרות חינוך מיוחד והעברה ממסגרת למסגרת. הועדה כוללת את מנהל מחלקת החינוך או נציג מטעמו, מפקח חינוך מיוחד ונציג השירות הפסיכולוגי החינוכי. הועדה אינה חייבת להזמין הורים לדיון אולם הורים יכולים להעביר לועדה את בקשתם, חוזר מנכ"ל תשנט/8(א). על החלטת העברה של הרשות הורים יכולים לערער בכתב למנהל המחוז במשרד החינוך

הרכב וועדת השמה    

 ש. נאמר לנו על-ידי מנהלת בית הספר שבקרוב נוזמן לדיון בועדת השמה כדי להעביר את בננו לחינוך מיוחד. מי יושב בועדה הזו ואלו סמכויות יש לה?

ת. ועדת השמה הינה מוניציפאלית ויש לה הסמכות להחליט, על-פי חוק, אם התלמיד זקוק לחינוך מיוחד, ואם כן, לאיזו מסגרת בתוכו. החוק מורה לוועדת ההשמה לתת זכות קדימה להשמת תלמיד במסגרת רגילה (חוק חינוך מיוחד סעיף 7ב'). הוועדה כוללת 7 חברים: נציג הרשות המקומית,משמש כיו"ר הוועדה; שני מפקחים של משרד החינוך, שאחד מתוכם הוא מפקח לחינוך מיוחד; פסיכולוג חינוכי מטעם הרשות המקומית; רופא מומחה ברפואת ילדים; עובד סוציאלי; נציג של ועד ההורים הארצי לחינוך מיוחד. ניתן לכנס ועדה בהרכב חסר בתנאי שנוכחו בה לפחות שלושה:  יו"ר הוועדה, המפקח על החינוך המיוחד או נציגו והפסיכולוג החינוכי. במקרה של דיון בתלמיד בחינוך הרגיל, שמועמד למסגרת מיוחדת, חייב להשתתף גם מפקח כולל. החוק מחייב את וועדת ההשמה לעיין בדו"ח בית-הספר על התלמיד ובחוות-דעת פסיכולוגית מאת פסיכולוג חינוכי מומחה.

כיתה רב-גילאית בחינוך מיוחד

ש. האם מותר לבית-ספר לקיים כיתת חינוך מיוחד הכוללת תלמידים בגילאים שונים?

ת. ככלל, בשיבוץ התלמידים לכיתות חינוך מיוחד יש לחתור לכך שכל כיתה תהיה בת שכבת

גיל אחת. אם מספר התלמידים הקיים בכל שכבת גיל אינו מאפשר פתיחת כיתות מלאות לכל גיל על-פי תקן התלמידים לכיתה מלאה, ישובצו התלמידים לכיתות בנות שתי שכבות גיל סמוכות עד שלוש שכבות גיל סמוכות. שיבוץ התלמידים לכיתות רב-גילאיות ייעשה בהתחשב בצרכים החיוניים, הטיפוליים והחברתיים של התלמידים.

במקרים מיוחדים, בכיתות עם לקויות קשות, וכאשר הצרכים של התלמיד מחייבים זאת, יוכל המפקח עלהחינוך המיוחד, בתיאום עם הרשות המקומית, להורות למנהל המסגרת החינוכית לשבץ בכיתה רב-גילאית תלמיד שגילו נמוך או גבוה יותר מטווח הגילאים של מרבית התלמידים באותה כיתה, למשל, במקרה שלא נמצאה עבור התלמיד מסגרת חינוך מיוחד הולמת לגילו ולצרכיו בקרבת מקום מגוריו, חוזר מנכ"ל תשנח/8(ב), אפריל 1998

 

כיתה מקדמת?

ש. לאור קשייה הלימודים של בתנו, לא התנגדנו להעברתה לכיתת חינוך מיוחד. בועדת השמה נאמר לנו כי הילדה תתקדם הרבה יותר במסגרת קטנה, אולם זה לא קורה. מה לעשות?

ת. בית-הספר מחוייב, על-פי חוק החינוך המיוחד, לבנות תוכנית לימודים אישית (תח"י) לכל תלמיד הלומד במסגרת החינוך המיוחד. התוכנית כוללת את רמתו הלימודית של התלמיד, את המטרות והשלבים – מה רוצים ללמד ובאלו פרקי זמן ושיטות הלימוד. על ההורים להיות שותפים בבניית התוכנית ולדרוש עותק ממנה כדי שיהיה באפשרותכם לפקח על התקדמותה של בתכם.

 

זימון לועדת השמה

ש. יועצת ביה"ס הודיעה לי שבעוד שבוע עלי להתייצב לדיון, על העברת בני לחינוך מיוחד, בועדת השמה בעירייה. האם לראות בהודעה זו הזמנה רשמית לועדה?

ת. על-פי חוק חינוך מיוחד ונהלי משרד החינוך, עליך לקבל זימון בדואר רשום מיו"ר ועדת ההשמה 16 יום קודם מועד הועדה. מומלץ לפנות לועדה במכתב או להופיע בפני הועדה ביום הדיון ולדרוש מהם לזמן אתכם כחוק ולרשום זאת בפרוטוקול הועדה ולהודיע שאם יקיימו את הדיון בלעדיכם אתם תדרשו לבטל את ההחלטה שתתקבל.

זימון לועדת השמה 2

ש. יועצת בית הספר הודיעה לי טלפונית על מועד ועדת השמה שתתקיים בעוד שבוע. האם ללכת?

ת. הזימון לועדת השמה אמור להישלח להורים ע"י יו"ר הועדה ממחלקת החינוך של הרשות המקומית, 16 יום מראש בדואר רשום. עליך ליצור קשר עם היו"ר (עדיף בפקס') ולבקש לדחות את הועדה ולזמן אותך לועדה חדשה עפ"י הנוהל, כך שיהיה לך זמן מספיק להתכונן, להביא חוות דעת מגורמים המטפלים ו/או המלמדים את הילד.

אבחון חדש – כן או לא? 

ש. הוזמנו לדיון בועדת השמה. ברשותנו אבחון שנעשה לפני כשנה בשירות הפסיכולוגי החינוכי ובו המלצה על מעבר לכיתת חינוך מיוחד. אנו בטוחים כי בננו יכול להמשיך ולתפקד כתלמיד בחינוך הרגיל והמלצת הפסיכולוגית תקשה עלינו לשכנע את הועדה. מה עושים?

ת. לקראת הועדה, מומלץ לאבחן את התלמיד פעם נוספת אצל פסיכולוג לא של הרשות. אפשר לעשות זאת דרך קןפ"ח או באופן פרטי. אם המלצותיו יתמכו בדעתכם כי על בנכם להמשיך במסגרת רגילה – יקל עליכם לשכנע את הועדה כיון שהאבחון עדכני יותר מהקודם. חשוב להקפיד שהמאבחן יהיה פסיכולוג חינוכי מומחה כנדרש בועדת ההשמה.

גילוי מסמכים להורים

ש. מנהלת ביה"ס הודיעה לנו שנזומן בקרוב לדיון בועדת השמה שתדון על העברת בנינו למסגרת של חינוך מיוחד. כיצד להתכונן לועדה?

ת. ראשית עליכם לדאוג שיהיו בידיכם, קודם הדיון בועדה, כל המסמכים על בנכם שיעמדו על שולחן הועדה. מנהלת ביה"ס חייבת לתת בידכם עותק משאלון ההפניה לחינוך מיוחד. במידה ובנכם אובחן בשירות הפסיכולוגי, בקשו סיכום חוות דעת מהפסיכולוג שאיבחן אותו. עם קבלת הזימון לועדה, שאמור להישלח לביתכם 16 יום מראש בדואר רשום, עליכם לפנות ליו"ר הועדה החתומה על הזימון ולבקש עותק מכל המסמכים אודות בנכם. אם מהמסמכים עולה כי הומלץ לבנכם על מסגרת שלדעתכם אינה הולמת את כישורי ילדיכם, דאגו לחוות דעת שנייה מפסיכולוג חינוכי מומחה באופן פרטי, שתתמוך במסגרת הולמת לבנכם.

זכות לייצוג בועדת השמה

ש. זומנתי לדיון בועדת השמה על בתי ואין לי מספיק ביטחון להופיע שם לבד. האם אני יכולה להביא נציג מטעמי?

ת. בהחלט! עפ"י חוק חינוך מיוחד, הורה יכול להביא גם יותר מנציג אחד מטעמו. מומלץ להזמין אנשי מקצוע כמו פסיכולוג פרטי שאבחן או מטפל בילדה, מורה פרטית שלה וכדומה. אולם את יכולה גם להביא מטעמך קרוב/ת משפחה או שכן/ה, המכירים את הילדה ואת סומכת עליהם שייצגו את האינטרסים שלכם בצורה הטובה ביותר.

 

תפקיד נציג הורים בועדת השמה

ש. הוזמנתי לדיון בועדת השמה. האם מומלץ להיפגש קודם עם נציג ההורים החבר בועדה?

ת. לא! בועדות השמה וערר לחינוך מיוחד יושב "נציג הורים" שהוא עצמו הורה לילד/ה בחינוך המיוחד. הוא חבר מן המניין בוועדה ואמור לשקף את נקודת המבט של הורים באופן כללי. הוא אינו שם כדי לייצג אתכם כאשר אתם טוענים בפני הועדה. אם הינך מעוניינת בייעוץ והכנה לדיון בועדה, את מוזמנת להתקשר אלינו.

ועדת החלטה

 ש. ועדת השמה החליטה שבני צריך ללמוד בבית ספר לחינוך מיוחד. הודעתי שאיני מסכים ואיימו עלי בועדת החלטה. מה יכולה לעשות ועדה כזו?

ת. ועדת החלטה היא מסגרת בין-מקצועית המתכנסת בלשכת הרווחה. משתתפים בה נציגי מחלקת הרווחה וכן אנשי מקצוע מתחומים שונים, כגון – חינוך ובריאות. הוועדה משמשת מסגרת לדיון מקצועי, לאבחון ולקבלת החלטה בעניינם של ילדים. הוועדה רשאית להחליט על דרכי טיפול בילד בחיק המשפחה במסגרת הקהילה, או על הוצאתו מהבית.

שאלון הפנייה לועדת השמה          

 ש. האם אני חייבת לחתום של שאלון בית ספר לועדת השמה?

ת. החתימה על השאלון מהווה אישור שהשאלון הועבר לידיעתך ואינה הסכמה לתוכן הדברים. בעמוד האחרון של השאלון יש מקום מיוחד בו ההורים יכולים לכתוב את עמדתם. מומלץ לרשום את הערותייך לשאלון בעמוד זה.

עיכוב שפתי – המלצה למסגרת לימודית

ש. יש לנו בן בגיל 4 עם עיכוב שפתי. מדברים איתנו על גן שפתי או גננת שיח. מה האפשרויות ומה כדאי?

ת. ישנן 3 אפשרויות: גן רגיל עם גננת שיח, גן שילוב וגן שפתי. החסרון בגן שפתי הוא שכל הילדים שם עם בעיות שפה והילדחם מחקים זה את זה. אם לילד בעיוה קלה עדיף גננת שיח המלווה אותו בגן או גן שילוב- גן בו לומדים ילדים רגילים יחד עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים והצוות מתוגבר בגננת חינוך מיוחד וסייעות.

זימון ועדת השמה

ש. בני לומד בחינוך מיוחד. השנה השקענו בו המון בטיפולים ובמורים פרטיים והוא התקדם מאוד ואין ספק שיוכל להשתלב במסגרת חינוכית רגילה. מה עלינו לעשות?

ת. על-פי חוק, לועדת השמה יש הסמכות להחליט על המעבר בין מסגרות החינוך הרגיל למיוחד והן מתקיימות בחודשים מרץ עד מאי. עליכם לפנות במכתב ליו"ר ועדת השמה במחלקת החינוך בעירייה  ולבקשו לקיים דיון על בנכם בועדת השמה. חובה על היו"ר לזמן אתכם לדיון 16 יום מראש בדואר רשום.

 

רק הורים או נציג ארגון ציבורי רשאים לערער לועדת ערר לחינוך מיוחד

ש. בננו עבר ועדת השמה ביזמת בית הספר. הועדה קבעה בניגוד לרצון בית הספר שימשיך ללמוד בחינוך הרגיל. מנהלת בית הספר איימה שתערער על ההחלטה לועדת ערר.  מה עושים?

ת. לפי חוק חינוך מיוחד זכות ערעור על החלטת  ועדת השמה לחינוך מיוחד נתונה רק לתלמיד, להוריו או לנציג של ארגון ציבורי. בית הספר אינו יכול לערער על ההחלטה כי זוהי זכות של ההורים בלבד.

(חוק חינוך מיוחד התשמ"ח-1988 ו חוזר מנכ"ל תשע"ב3/א , אוקטובר 2011).

הערכה או אבחון פסיכולוגי ללא הסכמת ההורים

ש. בית הספר ערך לבני הערכה פסיכולוגית מבלי שאדע מכך. האם זה חוקי?

ת. לא. בית הספר או המאבחן מטעם השירות הפסיכולוגי חייב לקבל את הסכמת ההורים לכך בכתב בטופס מיוחד. תוכלי לפנות לבית הספר ולדרוש לפסול את ההערכה שהתקיימה ללא הסכמתך, כדאי לעשות זאת בכתב עם עותק לשירות הפסיכולוגי החינוכי. במידת הצורך תוכלי להודיע כי את תערכי לבנך אבחון באופן פרטי או באמצעות קופת חולים. (אישור הורים להערכה פסיכולוגית- נספח 4 לחוזר מנכ"ל תשע"ב3/א , אוקטובר 2011).

 

 העברת תלמיד מכיתת חינוך מיוחד לבית ספר לחינוך מיוחד

ש. צוות בית הספר בו לומדת ביתנו בכיתת חינוך מיוחד רוצה להעביר אותה לבי"ס לחינוך מיוחד, האם הם יכולים לעשות זאת?

ת. במידה וקיימת הסכמה שלכם ניתן לעשות זאת על בסיס פניה שלכם. אם לא בית הספר חייב לפנות לועדת השמה ברשות המקומית שרק בסמכותה להחליט על העברתה, לאחר שימנה אתכם לדיון ושמעה את עמדתכם. (חוזר מנכ"ל תשע"ב3/א , אוקטובר 2011).

מעבר לחינוך רגיל

ש. בננו לומד בגן חובה מיוחד. במהלך השנה חל שיפור אדיר במצבו וכבר הובטח לנו שבשנת הלימודים הקרובה הוא ישתלב בכיתה א' רגילה. אנו מעוניינים להעבירו כבר עכשיו לגן חובה רגיל כיון שלדעתנו הוא יקבל שם הכנה טובה יותר לכיתה א'. האם זה אפשרי?

ת. העברות באמצע שנה נדירות במערכת החינוך. אפשר לנסות ולבקש שיאבחנו אותו בדחיפות בשירות הפסיכולוגי בישובכם לצורך שילובו המיידי בגן חובה רגיל. במידה ויסכימו לעשות זאת וההמלצה תהיה חד משמעית אזי הסיכוי להעברתו המיידית גדול.

 

אין לעכב תעודת בגרות או תעודת סיום בשל חוב כספי

 

ש. ס' מפתח תקוה: ביתי למדה באולפנא וכבר שנה שהם אינם מוכנים למסור לה את התעודה בגלל חוב כספי. האז זה חוקי?

 

ת. לא ולא! חוק זכויות התלמיד קובע בסעיף 10: "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו."  כן קובע חוזר מנכ"ל תשסג/3(א) מ-2002 בסעיף 11.2 מפורשות: "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו…. למשל: עיכוב תעודת בגרות". גביית תשלומי הורים יכולה להיעשות באמצעות הרשות המקומית בדרכי הגבייה המקובלות ואין להחזיק תלמיד כבן ערובה בשל כך.

 

 

 

טיולים

קייטנות מחנות קיץ

שימו לב! משרד החינוך פרסם חוזרי מנכ"ל חדש לחנוך הפורמלי והבלתי פורמלי בנושא קייטנות ומחנות קיץ –ביטחון, בריאות, תברואה ורפואה, בטיחות (חוזר מנכ"ל תשעא/8(ב) ו-(ג), כ"ו באדר ב' התשע"א, 01 באפריל 2011) הכוללים נהלים מפורטים ונגישים באינטרנט.

הודעה על טיול

ש. האם בית הספר מחוייב להודיע לנו מראש על מועדי ומסלולי הטיולים המתוכננים במשך כל שנת הלימודים?

ת. חוזר מנהל בית הספר הנשלח להורים בתחילת שנת הלימודים יפרט גם את הטיולים המתוכננים. מסמך זה יימסר גם במסגרת "יום ההורים" הראשון בתחילת שנת הלימודים שבו מוצגת התכנית השנתית. בתי ספר שלא הושלמה בהם תכנית הטיולים יידעו את ההורים במהלך שנת הלימודים על הפעילות המתוכננת. בחוזר תוצג התכנית השנתית של הלמידה מחוץ לבית הספר והטיולים, ותהיה בו פנייה להורים לאשר את השתתפות ילדם בפעילות. לחוזר תצורף הצהרת בריאות שתוחזר לבית הספר חתומה, יחד עם אישור ההשתתפות. חובה על בית הספר להודיע להורים מראש על פרטי כל טיול שיש בו קושי מיוחד או מאמץ גופני חריג, כגון חציית גבים וכניסה למים, גלישה מצוקים וכדו', ועל ההורים לאשר את השתתפות ילדם. יש להודיע להורים על כל טיול ארוך החורג משעות הפעילות בבית הספר. יש להעביר לידיעת ההורים את תכנית הטיול סמוך לתאריך היציאה, חוזר מנכ"ל תשסה/9(ג), מאי 2005.

 

האם חובה להשתתף בטיול בית ספר?

ש. בית הלומדת בכיתה ו' אינה מעוניינת לצאת לטיול השנתי ואיני רוצה להכריח אותה. האם בית הספר יכול לחייב אותה לצאת או להעניש אותה בשל כך? האם עלי לשלם את דמי הטיול?

ת: טיולים הם חלק מפעילות בית הספר אך לא ניתן להכריח תלמיד להשתתף. עם זאת, תלמידים שאינם יוצאים לטיול צריכים להגיע לבית הספר אשר אמור לספק להם פעילות חלופית. מאחר וטיולים הינם תחת הקטגוריה של תשלומי רשות של הורים, אינך חייבת בתשלום עבור פעילות שבתך אינה לוקחת בה חלק. במידה ושילמת, אך הודעת לפני מועד הטיול שבתך לא תצא לטיול תוכלי לקבל החזר חלקי על הוצאות אישיות אך לא על הוצאות משותפות כגון שכירת אוטובוסים להובלת התלמידים. (חוזר מנכ"ל (תשסה/9(ג) ממאי 2005)

 

התניית יציאת תלמיד לטיול בליווי הורה

ש. בני לומד בכיתה ח'. היו לו קצת בעיות של אלימות אבל לא משהו יוצא דופן. בית הספר מתנה את יציאתו  לטיול השנתי בכך שאתלווה לטיול. מה עושים?

ת: על פי הוראות משרד החינוך בית הספר יוכל לדרוש מהורים ללוות תלמיד בטיול בשל קשיי התנהגות. החלטה על כך צריכה להתקבל בוועדה הפדגוגית הבית-ספרית ועליהם להודיע על כך כשבועיים לפני היציאה לטיול. עם זאת, אתה יכול לנסות לשכנע את בית הספר לוותר על הליווי שלך ולהזעיק אותך במידה ויתעוררו בעיות

 

מלווים בטיולים

ש. כמה מלווים אמורים להיות בטיול שנתי לילדי כיתות ה'?

ת. לילדי כיתות א'-י"ב אמורים להיות שני מלווים מינימום לכיתה אחת, כולל המחנכת, גם בטיולים הכוללים לינה. לגני הילדים ולכיתות חינוך מיוחד יהיו ארבעה מלווים לכל כיתה שיש בה מקסימום 20 תלמידים. חוזר מנכ"ל תשסה/9(ג), מאי 2005.

 

 

אבטחה בלילה

ש. האם קיים נוהל מחייב לגבי אבטחה בשעות הלילה בטיולי בית-ספר?

ת. בהחלט! הנוהל קובע כי מאבטח שעבד במהלך היום אינו רשאי לשמש מאבטח ללילה, ולכן יש לדאוג למאבטח נוסף; האבטחה בחניון במתכונת לילה מתחילה עם רדת החשיכה  או עם הגעת  הקבוצה המטיילת לחניון; אפשר להתבסס על מאבטחים של המקום רק באכסניות נוער ובבתי ספר שדה של החברה להגנת הטבע  שבהם עברו המאבטחים הכשרה של מאבטחי מוסדות חינוך או הכשרה למאבטחי טיולים. כל בקשה לחריגה מהנחייה זו מחייבת אישור של הממונה על הביטחון והבטיחות בטיולים באגף הביטחון של משרד החינוך. בשאלות בנושא בטיחות בטיול ניתן לפנות אל  מר רותם זהבי, ממונה בטיחות ארצי, טל' - 02-5603001.

חוזר מנכ"ל תשעא/5, כ"ו בטבת התשע"א, 02 בינואר 2011

בטיחות בטיולי גן ילדים

ש. בתי לומדת בגן חובה והם אמורים לצאת לטיול באוטובוס. האם ישנם כללי בטיחות מחייבים לגבי הסעת תלמידים?

ת. בהחלט! ילדי הגן יוסעו אך ורק בכלי רכב המאושר על ידי משרד התחבורה להסעת תלמידים; אין להסיע תלמידים מעבר למספר המותר והמצוין ברישיון הרכב; בכל רכב, ובכלל זה באוטובוס, ישבו הילדים חגורים בחגורות בטיחות; בשעת הירידה מהרכב ירדו המלווים ראשונים ויסייעו לילדים לרדת ולהתרכז בצד הרכב באופן שלא יסכן את בטיחותם. בעלייה לרכב יעמדו המלווים ליד פתח הרכב ויסייעו לילדים לעלות. בכל ירידה או עלייה תספור מנהלת הגן את הילדים ותוודא כי כולם נמצאים.  חוזר מנכ"ל תשסח/3(ב), נובמבר 2007

בטיחות בטיול שנתי

ש. בתי אמורה לצאת החודש לטיול שנתי ואני חוששת. תרגיעו אותי!!!

ת. אם בית-הספר פועל עפ"י הנחיות משרד החינוך "טיולים ופעילות חוץ בית ספרית" (חוזר מנכ"ל תשעא/5, ינואר 2011) את יכולה להיות די רגועה. כמו כן,  לידיעתך משרד החינוך מפעיל חדר מצב טיולים משמש כמרכז מידע, דיווח והנחייה מקצועי המסייע לקבוצות מטיילים בשטח. חדר המצב פועל 24 שעות ביממה  במהלך כל ימות השנה, בטלפון 02-6222211 והאחראים על הטיול יכולים להתעדכן במצב מזג האוויר לפני ובמהלך הטיול; במצב חירום המתחייב משינוי תנאים (כמו שריפה) או מפציעת תלמיד; פנייה של מטיילים במצוקה - חדר המצב יחליט לפי שיקוליו ובהתאם למידע ולניתוחו על אופן הסיוע שיינתן למטיילים; יש לדווח לחדר המצב על כל פינוי לבית החולים, גם אם לא נעשתה פנייה לקבלת סיוע באמצעות חדר המצב; גם במקרה של אירוע שיש בו אלימות על ידי המטיילים עצמם או כלפי מי מהם, יש לדווח לחדר המצב.

מלווים בטיולים

ש. האם קיימת הנחייה בדבר מספר מינימאלי של מלווים בוגרים בטיולים?

ת. בהחלט! מספר המלווים, והמחנך בכללם, לא יפחת מהרשום בטבלה שלהלן:

שלב החינוך

סיור קצר בתחום היישוב

טיול יום שלם מחוץ לתחום היישוב

טיול הכולל לינה

גני ילדים

4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

 

כיתות א'-ו'

- מלווה אחד לכיתה שבה עד 20 תלמידים
- 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

כיתות ז'-ח'

- מלווה אחד לכיתה שבה עד 20 תלמידים
- 2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

כיתות ט'-י"ב

מלווה אחד לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

2 מלווים לכיתה שבה עד 40 תלמידים

כיתות החינוך מיוחד

4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

4 מלווים לכיתה שבה עד 20 תלמידים

חוזר מנכ"ל תשסה/9(ג), מאי 2005

 

פעילות מים בטיולים

ש. בתי אמורה לצאת לטיול הכולל גם רחצה בים. האם ישנם כללי בטיחות מחייבים?

ת. כללי הבטיחות לגבי פעילות מים נמצאים בחוזר מנכ"ל תשס"ב ב/6, פברואר 2002 וביניהם: הרחצה תותר רק בליווי מלווים בוגרים, היודעים לשחות. מספר המלווים יהיה בתאם למספר הילדים בקבוצה, לגילם ולמקום הפעילות. הרחצה בברכה במים עמוקים תותר רק לתלמידים שלמוסד יש מידע מוסמך על דירוגם כ"שוחים" או כ"שחיינים". האחרים ירחצו במים רדודים. תלמידים שאינם מתרחצים יהיו צמודים אל מלוויהם וחבושים בכובעים. את תחום הרחצה יש לגדור בחבל עם מצופים, ובים גם ב"שרשרת מלווים". 

 

קריטריונים לנסיעה לפולין

ש. האם כל תלמיד יכול להצטרף לנסיעה לפולין?

ת. לא. בחירת בני הנוער תיעשה על-פי התבחינים האלה: הסיור לפולין מיועד לבני נוער הלומדים בכיתות י"א-י"ב; ההצטרפות לסיור תהיה על-פי בחירת המשתתף. מי שבחר להשתתף ומרגיש בזמן ההכנה שאינו יכול לעמוד בסיור, אין לחייבו לצאת; היוצאים לסיור יהיו בני נוער המתעניינים בנושאים הקשורים לסיור; ייבחרו בני נוער המתאימים מבחינה חברתית לקבוצה היוצאת והיכולים ומוכנים לתרום לה; בני הנוער שישתתפו בסיור יהיו מסוגלים לשתף אחרים בחוויות הסיור ולתרום בכך למסגרת החינוכית שממנה באו; השתתפותם של בני נוער שיש לגביהם חשש כי יתקשו לעמוד בחוויות הסיור מבחינה רגשית תיקבע על ידי איש מקצוע בנושא (פסיכולוג, יועץ בית הספר), חוזר מנכ"ל תשנט/10(א), יוני 1999

השתתפות משרד החינוך במימון טיולים

ש.  למי מעביר משרד החינוך השתתפות במימון טיולים והאם זה משפיע על תשלומי ההורים?

 ת. על פי חוזר שהוציא משרד החינוך למנהלי בתי ספר, המשרד מעביר מימון לצורך טיולים על פי תכנית הליבה לבתי ספר לפי מדד טיפוח. התקציב מועבר לחשבון תשלומי הורים של בית הספר באמצעות הרשות המקומית או הבעלות(במקרה של רשתות חינוך למשל), ב-3 פעימות. בית הספר נדרש להפחית את התשלום להורים בהתאם לסכום שהועבר אליו. בכל בעיה יש לפנות למנהל/ת בית הספר ואם לא נפתרת הבעיה למנהל/ת מחלקת החינוך ברשות. (משרד החינוך, מנהלת המינהל הפדגוגי, מכתב מיום 24.9.12).

 

 

מבחנים

התאמות בבחינות פנימיות ובבחינות בגרות

ש. בתי הלומדת בכיתה י' הינה לקויית למידה. איזה סוג אבחון עלי להגיש ולמי כדי לקבל הקלות בבחינות ?

ת. אישור התאמות ברמות 1,2  (הארכת זמן, הקראת או הכתבת הבחינה, דף נוסחאות, שימוש במילון או מחשבון) נתון בידי המועצה הפדגוגית בבית הספר, על סמך אבחון דידקטי או אבחון פסיכו-דידקטי. בדיון ינכחו: מנהל בית הספר או נציגו; מחנך הכיתה; יועץ ו/או פסיכולוג (חובה שאחד מהם יהיה בצוות). אפשר לצרף מורים מקצועיים המלמדים את התלמיד את המקצועות שנדרשות בהם התאמות וכן מורים מצוות בית הספר שהוכשרו בחינוך מיוחד ובתחום של ליקויי למידה. תוקף האבחון מכיתה ז' ומעלה. בית הספר רשאי לדרוש עדכון אבחון אם חל שינוי בתפקודו של התלמיד. על החלטת המועצה הפדגוגית ניתן לערער לועדת התאמות מחוזית. התאמות ברמה 3 או התאמות בבחינת הבגרות דורשים אישור של ועדת התאמות במשרד החינוך, את הפניה צריך לעשות בית הספר. התאמות ברמה 3 ניתנות על סמך אבחון פסיכו-דידקטי משולב. חוזר מנכ"ל תשסד/4(ב) דצמבר 2003

השלמת שעות לימוד כתנאי לתעודת בגרות

ש: סיימתי את בחינות הבגרות בקיץ האחרון. חצי שנה אחרי סיום הבגרויות, קיבלתי הודעה כי עלי להשלים שיעורים בחינוך גופני כתנאי לקבלת התעודה. האם זה חוקי?

ת: כן. נוכחות בשיעורי החובה היא חלק מדרישות משרד החינוך למתן תעודת בגרות שכוללת גם הכרה בהשלמת 12 שנות לימוד. עם זאת, בית הספר היה צריך להתריע מוקדם יותר בפנייך על הצורך להשלים שעות.

בגרות אקסטרנית בבית ספר אינטרני?

ש. לבני ציון מגן נמוך מאד בספרות, האם אפשר לרשום אותו לבחינת בגרות אקסטרנית בספרות במקום שייבחן בבית הספר?

ת. כדי להיבחן בבחינה אקסטרנית (חיצונית) יש לפתוח תיק נבחן אקסטרני באגף הבחינות במשרד החינוך. לא ניתן לעשות זאת כל עוד התלמיד לומד בבית ספר אינטרני (של מערכת החינוך). כלומר, אתם יכולים לעזוב את בית הספר, להירשם כנבחן אקסטרני ומעתה לעשות את כל בחינות הבגרות באופן עצמאי, ללא ציוני מגן וללא קשר לבית הספר. הבחינות זהות ומתקיימות במועדי קיץ וחורף. לפרטים נוספים: אגף הבחינות, שלוחת באר שבע והדרום טל' 08-6283291 . 

טוהר הבחינות    

 ש. האם ישנה אפשרות שהמורה שלנו לתנ"ך תהיה המשגיחה בבחינת הבגרות שלנו בתנ"ך?                                                                                                            

 ת. לא! אסור למורה המקצוע להיכנס לחדר הבחינה במהלך הבחינה, אף שלא לצורך
השגחה. מורה מקצועי רשאי להימצא בחדר המנהל ולעיין בשאלות הבחינה בנוכחות
המנהל או רכז הבחינות רק לאחר שהבחינה החלה בפועל, חוזר מנכ"ל תשס/2(א), אוקטובר 1999

החזר עבודות ומבחנים

 ש. יש לנו שני מורים בחטיבת הביניים, שלוקח להם לפעמים יותר מחודש עד שהם מחזירים את המבחנים והעבודות שלנו. האם זה חוקי?

ת. על מורה המקצוע להחזיר את העבודות בכתב והמבחנים מתוקנים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים. אתן יכולות להביא לידיעתם נוהל זה ובמידה והם ממשיכים להתעכב אתן יכולות לפנות אל מנהלת בית-הספר, המפקחת על בית הספר והמפקחות המחוזיות על המקצועות שמורים אלו מלמדים, חוזר מנכ"ל מיוחד ו', התשנ"ה.

 

לא זוכרת את לוח הכפל

ש. בתי לקויות למידה, היא לא מצליחה לזכור את לוח הכפל. המורה מאפשרת לה להשתמש בלוח הכפל בכיתה ובשיעורי בית אך לא במבחנים. מה עושים?

ת. את יכולה לפנות ליועצת ולמנהלת בית הספר ולבקש אישור לשימוש בלוח הכפל במבחנים. מעבר לכך בקשי מהגורם שאבחן את הילדה או מהגורם המטפל לרשום המלצה ברורה שיש לה קושי בזכרון ושיש לאפשר לה להשתמש בלוח הכפל גם במבחנים.

בחנים ומבחנים

ש. מהם נהלי משרד החינוך לגבי בחנים ומבחנים?

ת. בוחן אמור לבדוק את החומר הנלמד ב- 2-3 שיעורים אחרונים ויימשך כרבע שעה.         מבחן אמור לבדוק הישגים וייערך לאחר הודעה מוקדמת. בבי"ס יסודי אין לערוך יותר משני מבחנים בשבוע. בעל יסודי לוח מבחנים יתפרסם בראשית כל מחצית או שליש ואין לערוך יותר מ- 3 מבחנים בשבוע. זכות התלמיד לקבל את מחברת הבחינה תוך שבועיים מיום כתיבת המבחן, בוחן יש להחזיר תוך שבוע מיום כתיבתו.

כשלון כיתתי במבחן

ש. מה קורה כאשר תלמידים רבים מהכיתה נכשלים במבחן? האם יש להם זכות למבחן חוזר?

ת. אם מספר הנכשלים במבחן הוא שליש ומעלה ממספר תלמידי הכיתה, יש להם הזכות למבחן חוזר ולא תהיה התחשבות בציון הבחינה הקודמת, חוזר מנכ"ל לט/1978-88-2.

הזכות להיבחן בבגרות

ש. המורה שלי לאנגלית חושבת שאני יכולה להיבחן בבגרות באנגלית רק ברמה של 4 יחידות. האם אני יכולה לדרוש מביה"ס להיבחן בברמה של 5 יחידות?

ת. ההחלטה היא לא של המורה בלבד אלא של הצוות המקצועי במוסד החינוך, הכולל את מנהל ביה"ס, היועצת, מחנכת הכיתה, המורה המקצועי המלמד את התלמיד את מקצוע הבחינה ורכזת השכבה. במידה והם לא מקבלים את דרישתך לעבור למסלול של 5 יחידות, הם צריכים לנמק את סירובם במכתב שתקבלי לידך. יש לך האפשרות לערער על החלטתם בפני המפקח הכולל של בית-ספרך.

 טוהר הבחינות

ש. מהם הצעדים המשמעתיים נגד נבחן בבגרות שנמצא אשם בהפרת טוהר הבחינות?

 ת. משרד החינוך ינקוט אחד או יותר מהצעדים המשמעתיים הבאים: פסילת הבחינה והשעיית הזכאות לתעודה עד להיבחנות חוזרת באותו מקצוע; השעיית האפשרות להיבחנות חוזרת למספר קצוב של מועדים, עד 3 שנים; השעיית הנבחן מהיבחנות בכל המקצועות שנותרו לו לפרק זמן של עד 3 שנים; ביטול כל הבחינות שבהן הספיק הנבחן להיבחן או חלקן; העברת העניין לטיפולו של היועץ המשפטי של משרד החינוך או למשטרה, על פי חומרת המקרה, כפי שתראה לנכון ועדת טוהר הבחינות, חוזר מנכ"ל תש"ס/2(א), אוקטובר 99.

 

מכסת מבחנים

ש. כמה מבחנים ניתן לערוך בשבוע בבי"ס יסודי?                                                         

ת. על פי חוזר מנכ"ל חדש צומצמו מספר המבחנים שמותר לערוך וי שלנקוט ברדכי הערכה נוספות, בכיתה א' אין לערוך מבחנים כלל, החוזר קובע כמה מבחנים מותר לערוך בכל כיתה ובאיזו תדירות. לפרטים ר' חוזר מנכ"ל תשעג/1(ב), 27 באוגוסט 2012 בקישור:

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Applications/Mankal/EtsMedorim/3/3-1/HoraotKeva/K-2013-1-3-3-1-44.htm

בחינות מתכונת

ש. מהן "בחינות מתכונת", ומהם הכללים לעריכתן?

ת. אלה הן בחינות מיוחדות הנערכות בחלק מבתי הספר עם סיום לימודי המקצוע על פי מתכונת בחינות הבגרות, והן נועדו לתרגל את התלמידים הנבחנים בבחינות הבגרות. בחינות המתכונת תתקיימנה, שתיים בשבוע, החל במחצית חודש מאי. לפני כל בחינה ישוחררו התלמידים לשני ימי הכנה, לכל היותר. אין הבחינות האלה מעידות על לימודיו ועל הישגיו של התלמיד בשנתיים שקדמו לבחינה. אין הכרח לכלול את ציוניהן של בחינות אלו בציון השנתי. בחינות אלו נועדו להעלות את הציון השנתי (מגן) ולא להורידו.

שאלוני בגרויות

 ש. היכן אני יכול למצוא שאלונים של מבחני בגרות קודמים, כדי שאוכל להתכונן לבגרויות שלי?

 ת. באתר אוח של משרד החינוך בפורטל של התלמידים שכתובתו: http://meyda.education.gov.il/sheeloney_bagrut/

ערעור על מבחן

ש. קיבלתי ציון נמוך במבחן בהיסטוריה. אני בטוח שמגיע לי יותר – האם אני יכול לערער ובפני מי?

ת. עליך לפנות למורה המקצוע בבקשה לבדיקה מחודשת של המבחן. במידה ולא תהייה מרוצה, הינך רשאי לפנות אל מחנכת הכיתה או לרכז המקצוע.

התאמות במבחני מיצ"ב

ש. האם התאמות שנקבעו לתלמידים  ניתנות גם במבחני המיצ"ב?

ת. אין התאמות במיצ"ב כי הוא אמור לבדוק רמה כללית של הכיתה ובית הספר ולא ביצועים אישיים. הציון גם לא נכנס לתעודה. בדיווח תוצאות המיצ"ב לבתי ספר יש קטגוריה נפרדת לציוני תלמידים בעלי לקויות למידה. זה בדיוק נועד לכך שבתי הספר לא ינטרלו תלמידים אלה מלהיבחן במיצ"ב.

כיתת מב"ר

ש. בתי לומדת בכיתה ט'. יועצת ביה"ס המליצה שבשנת הלימודים הבאה היא תלמד בכיתת מב"ר. מה זה בדיוק והאם להסכים?

ת. מב"ר פירושו מסלול בגרות רגיל. כיתות אלו הוקמו על מנת לאפשר גם לתלמידים מתקשים לגשת למבחני הבגרות ולצמצם את מספר התלמידים הנכשלים והנושרים ממערכת הלימודים. מדובר בכיתות  בין 18-25 תלמידים בחטיבה העליונה בעלות תקן שעות מוגדל המאפשר תגבורים לימודיים בקבוצות קטנות וסיוע אישי לתלמידים מתקשים. בד"כ תלמידי המב"ר מוגשים למספר יחידות מינימאלי בבגרות לכן מומלץ ללמוד בכיתות אלה רק לתלמידים שממש מתקשים בלימודים ואינם מסוגלים ללמוד במסלול עיוני בכיתות הרגילות.  

 

סמסטר קיץ לשיפור ציון בגרות או מגן

ש.  מה זה סמסטר קיץ בתיכון ולמי מיועד?

ת. סמסטר קיץ נועד לתלמידים שלא עברו את כל בחינות הבגרות או קבלו ציון מגן שלילי ומעוניינים בהזדמנות נוספת לעבור בחינת בגרות במקצוע אחד.

התכנית מתקיימת במרכזי לימוד אזוריים בתוך בתי הספר, במימון משרד החינוך והשתתפות כספית של התלמיד . הלימוד מתקיים בקבוצות של 15-20 תלמידים, במשך 5 שבועות בחודש יולי ואוגוסט, 5 ימים בשבוע. ציון הסמסטר יחליף את ציון המגן של בית הספר.

מידע מפורט באתר משרד החינוך, האגף לחינוך על יסודי.

 

אין לעכב תעודת בגרות או תעודת סיום בשל חוב כספי

 ש. ביתי למדה באולפנא וכבר שנה שהם אינם מוכנים למסור לה את התעודה בגלל חוב כספי. האז זה חוקי?

 ת. לא ולא! חוק זכויות התלמיד קובע בסעיף 10: "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו."  כן קובע חוזר מנכ"ל תשסג/3(א) מ-2002 בסעיף 11.2 מפורשות: "מוסד חינוך לא ינקוט אמצעי ענישה נגד תלמיד בשל מעשה או מחדל של הוריו…. למשל: עיכוב תעודת בגרות". גביית תשלומי הורים יכולה להיעשות באמצעות הרשות המקומית בדרכי הגבייה המקובלות ואין להחזיק תלמיד כבן ערובה בשל כך.

מיון תלמידים

אבחונים בגני ילדים

 

ש. האם מותר לערוך מבדקים פסיכולוגיים בגני הילדים?

ת. אין לערוך מבדקים או מבחנים לכלל ילדי הגן הן במעבר מן הגן לבית הספר והן בשלבים אחרים במהלך שנות הלימודים בגן. גננת המזהה במהלך עבודתה בעיה אצל אחד הילדים תפנה אותו לשירות הפסיכולוגי, וזאת בהסכמת ההורים ולאחר התייעצות מוקדמת שלה עם הפסיכולוג. גננת המבקשת להתייעץ עם פסיכולוג כדי להיטיב להכיר את ילדי הגן ולקדמם באופן דיפרנציאלי או כדי לאתר ילדים עם קשיים התפתחותיים, תפנה לפסיכולוג הגן. בכל מקרה, כלים שיציגו הפסיכולוגים כעזר לגננת להכרת הילדים ולקידומם יהיו מן הסוג אשר הגננת בלבד, ולא הילדים, משיבים עליהם. הם נועדו לעזור לגננת, לפי הצורך, בהמשך עבודתה עם הילדים, חוזר מנכ"ל נה/8 סעיף 313 .

 

מבחני מיון בעל-יסודי

ש. האם בתי-ספר על-יסודיים יכולים להתנות קבלת תלמידים במבחני מיון?

ת. לא. למוסדות החינוך העל-יסודיים, שבפיקוח משרד החינוך אסור להתנות קבלת תלמידים בקיום מבחני מיון מכל סוג שהוא (מבחני הדסה וכו'), למעט מיון לבתי ספר לאמנות בתחום האמנות הרלוונטי. חוזר מנכ"ל תשעא/4(א), דצמבר 2010

 

הקבצות בכיתה א'

ש. את כיתתה של בתי חילקו לפני 3 חודשים ל- 3 צבעים המייצגים קבוצות: חלשים, בינוניים וחזקים. בתי, שנמצאת בקבוצה הבינונית חוזרת עם הרגשה רגשית  לא נעימה. היא רוצה להתקדם, אך טענת המורה שאין היא קוראת שוטף ולכן צריכה לעבוד בקצב אחר. אני רוצה להדגיש שביתי קוראת ומבינה את החומר ואף בבית ממשיכה ומתקדמת לבד. אני רואה בפעולה זו יצירת פערים ומבחינתם שקט תעשייתי של המורה שצריכה להשתלט על 37 תלמידים. נאמר לי על ידי ההנהלה שהפיקוח מעודד מתכונת זו. האם זה נכון? מה עלי לעשות ולמי לפנות?

ת. הקבצות הן קבוצות לימוד אותן יוצרים באמצעות מיון התלמידים לפי רמות. על פי הנחיות משרד החינוך אין לקיים הקבצות לימוד בבית הספר היסודי, בכיתות א'-ו' יש לקיים את הלימוד בכיתה הטרוגנית. ניתן לחלק את הכיתה לקבוצות אולם זאת ללא קשר להישגי התלמידים וללא הליכי מיון. החל מכיתה ז' מתיר משרד החינוך לקיים הקבצות במתימטיקה ואנגלית, אך זאת תוך הקפדה על יצירת תנאים המאפשרים ניידות תלמידים ועלייתם מרמה לרמה (חוזר מנכ"ל נד/8 מיום 3 במרס 1994).

ראשית, עליך לפנות בכתב למפקחת ולאגף החינוך בעיריה ולדרוש להפסיק זאת על סמך ההוראות הנ"ל. אם זה לא עוזר יש לפנות למנהלת מחוז מרכז במשרד החינוך או לאגף לתלונות הציבור במשרד החינוך: טל: 02-5602206/7, פקס:  02-5602390                                 דוא"ל: Info@education.gov.il.

 איסור על מבחני מיון לבתי ספר על-יסודיים

ש. האם בי"ס תיכון יכול לחייב אותי להיבחן במבחני הדסה כתנאי קבלה?

ת. לא! משרד החינוך אוסר על כל הבעלויות על מוסדות החינוך העל-יסודיים שבפיקוח המשרד להתנות קבלת תלמידים בקיום מבחני מיון מכל סוג שהוא (מבחני הדסה וכו'). איסור זה אינו חל על מיון מועמדים לבתי ספר לאמנות בתחום האמנות הרלוונטי, חוזר מנכ"ל תשעא/4(א), דצמבר 2010.

מיון על רקע דתי                                                                                   

ש. האם לבתי ספר ממלכתיים דתיים מותר למיין על רקע דתי?

ת. לא! להורים יש הזכות לבחור את הזרם החינוכי הרצוי להם – ממלכתי או ממלכתי דתי. בית ספר ממלכתי דתי אינו רשאי למיין תלמידים – לא על רקע גוון דתי, לא על רקע עדתי או השקפה פוליטית ולא על רקע הישגים לימודיים!  בית הספר רשאי לקבוע את כללי הלבוש וכללי ההתנהגות מתאימים בתוך בית הספר בלבד.

 

איסור הפליה

ש. האם משרד החינוך אוסר מפורשות על הפליה על רקע עדתי?

ת. כן. עפ"י חוק זכויות התלמיד רשות חינוך מקומית, מוסד חינוך או אדם הפועל מטעמם לא יפלו תלמיד מטעמים עדתיים, מטעמים של רקע חברתי-כלכלי או מטעמים של השקפה פוליטית, בין של הילד ובין של הוריו, בכל אחד מאלה: רישום תלמיד, קבלתו או הרחקתו ממוסד חינוך; קביעת תכניות לימודים ומסלולי קידום נפרדים באותו מוסד חינוך; קיום כיתות נפרדות באותו מוסד חינוך; זכויות וחובות תלמידים לרבות כללי המשמעת והפעלתם. העובר על הוראות סעיף זה דינו מאסר שנה או קנס, כאמור בסעיף 61(א)(3) לחוק העונשין, התשל"ז-1977. חוזר מנכ"ל תשסז/6, פברואר 2007

 

מיון תלמידים לבתי ספר

ש. האם ישנם בתי ספר שרשאים למיין תלמידים?

ת. כן. חריג ראשון: בתי ספר ממלכתיים ייחודיים רשאים למיין תלמידים החל מכיתות ד' אך ורק בהתאם להתמחות של בית הספר. כלומר, על-פי כישורי התלמיד במדעים או באמנות או בספורט וכדומה. חריג שני: ההגבלות על המיונים פחות מחמירות בבתי ספר שאינם בבעלות המדינה אלא בבעלות פרטית (בד"כ של רשתות) וממומנות חלקית ע"י המדינה. בתי ספר אלה רשאים למיין תלמידים ולקיים מבחנים וראיונות.  בכל מקרה, בתי ספר שרשאים למיין חייבים לקבוע קריטריונים ברורים ושוויוניים לקבלה ולפרסמם מראש וכן לתעד את הליך הקבלה באופן שיאפשר פיקוח.

אסור למיין תלמידים

ש. אני חוששת שגם בשנת הלימודים הבאה יעשו בעיות לתלמידים מקהילת יוצאי אתיופיה בקבלה לבתי הספר בעיר. האם ישנו חוק האוסר על-כך?

ת. חל איסור על בתי הספר הציבוריים  למיין תלמידים! חלוקת התלמידים לבתי הספר תעשה ע"י הרשות המקומית עפ"י אזורי רישום או עפ"י אמות מידה שיוויוניות. אסור למיין על רקע השתייכות עדתית או קבוצתית אחרת – זוהי עבירה פלילית ועוולה אזרחית שמזכה בפיצוי עד 50,000 ₪ ללא הוכחת נזק.

מעורבות הורים

נציגות הורים במועצה הפדגוגית

ש. האם יש לנו הזכות כנציגות הורים להשתתף בדיוני המועצה הפדגוגית בביה"ס?

ת. בהחלט, ומומלץ מאוד לממש את זכותכם להיות שותפים בדיונים והחלטות המתקבלות במועצה הפדגוגית הבית ספרית בכל מה שנוגע למדיניות החינוכית של ביה"ס. הדיונים היחידים בהם נציגות הורים אינה מורשית להשתתף הינם דיונים פרסונאליים אודות תלמידים ומורים.

מנהלת משפיעה

ש. האם מנהלת בית הספר יכולה להשתתף בישיבות ועד ההורים ולהשפיע על החלטותיו?

ת. מנהלת בית הספר רשאית להשתתף בישיבות נציגות הורים מוסדית, אך ללא זכות הצבעה ואסור לה להיות מעורבת בהליך בחירות לנציגות. מותר לה לנסות לשכנע אך היא אינה יכולה לכפות את דעתה על נציגות ההורים. במקרה של חילוקי דעות בין המנהלת או נציג מטעמה לנציגות ההורים יובא הדבר להכרעת מפקחת בית הספר או מנהל המחוז.  חוזר מנכ"ל תשס"ד 4/א', דצמבר 2003.

 

ועד הורים                                                                                                                      

 ש. נבחרתי לועד הורים של הכיתה. האם מעתה אני חברה אוטומטית בועד הורים של בית-הספר?                                                                             

 ת. מועצת הורים בית-הספר מורכבת מחברי וועדי הורים של הכיתות. המועצה אמורה להתכנס עד חנוכה ולבחור מתוכה את ועד ההורים המוסדי, המהווה את נציגות ההורים של בית-הספר.  בנציגות יכהנו בין 7-15 הורים, שיבחרו מתוכם את יו"ר הועד, הסגן והגזבר. על מנהל בית הספר חל איסור על מעורבות פעילה בהליך הבחירות או בקביעת תוצאתן.                                                   

לפירוט נוסף ראי ב חוזר מנכ"ל תשסד/4(א), ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003

 

יחסי מנהל ועד                                                                                                                                              

ש. האם מנהל בית ספר רשאי להשתתף בישיבות ועד הורים?

ת. מנהל בית ספר רשאי להשתתף בפגישות נציגות ההורים המוסדית, ללא זכות הצבעה, ולא תהיה לו מעורבות פעילה כלשהי בהליך הבחירות או בקביעת תוצאותיהן, חוזר מנכ"ל ס"ד 4(א), דצמבר 2003.

פגישה עם מנהלת בי"ס

ש. כבר למעלה משבועיים אני פונה למזכירות ביה"ס בו לומדת בתי בבקשה להיפגש עם המנהלת והם דוחים אותי ב"לך ושוב". האם מחובתה של מנהלת ביה"ס לפגוש הורים?

ת. בהחלט! נהלי משרד החינוך ותנאי השירות של עובדי הוראה מחייבים את מנהלי בתי-הספר להיפגש עם הורים. זהו חלק מהגדרת התפקיד שלהם, חוזר מנכ"ל מיוחד י"ז, מאי 1996.

מעורבות הורים בתת-חובה                                                                                        

ש. בתנו הבכורה תלמד בשנת הלימודים הקרובה בתת-חובה. אנו רוצים להיות מעורבים אולם איננו יודעים באיזה אופן.

ת. הפעילות עם ההורים כציבור לבשה בשנים האחרונות שתי צורות: פעולות עם הורים בלבד – בין הפעולות נכללים דיונים בשאלות חינוכיות, מפגשים עם מומחים וסדנאות בתחומים כגון ספרות ילדים או למידה לילדים והכנת משחקים ו הפעלת קבוצות הורים וילדים בצוותא – פעולות אלה מזמנות להורים הזדמנות להכיר תחומים בעבודה החינוכית בגני הילדים ולחוות מחוויות הפעילויות בגן יחד עם הילדים. בין השאר פעולות אלה כוללות פעילויות משותפות בתחום המוסיקה, התנועה, האמנות, סיור בטבע או פעילות בספריות. אתם יכולים להיות בועד ההורים של הגן וליזום פעילויות.

מעורבות ועד הורים

ש. אני חברה בועד הורים מוסדי בבי"ס יסודי. מאחת המורות נודע לנו כי מנהל ביה"ס, בעצה אחת עם המפקח, מתכנן שינויים מרחיקי לכת בשנת הלימודים הבאה כמו גריעת 7 מורים מתסגל ההוראה וחלוקת השעות שלהם בקרב המורים האחרים. אנו מתנגדים למהלך. מה עושים?

ת. בשלב ראשון עליכם לפנות במכתב בשם הועד המוסדי למנהל בו יאמר כי נודע לכם המהלך המתוכנן לשנה"ל הקרובה והינכם מבקשים ממנו בכתב לפרט את השינויים שייערכו בקרב סגל ביה"ס ובשעות ההוראה. כך יהיה בידכם מסמך מפורט ממקור ראשון, שיאפשר לכם לבדוק האם השינוי המתוכנן אפשרי מבחינת נוהלי משרד החינוך.

השתלטות על הועד

ש. אחת האמהות בוועד הורים הכיתתי משתלטת על הוועד אינה משתפת ואינה נותנת דין וחשבון, שולחת מיילים ותמונות לכל הכיתה מלבד לחבחרי הועד הנוספיםהמנהלת טוענת שלה אסור להוציא הורה מהוועד והזהירה את אותה אם שעליה לשתף את חברי הוועד הנוספים אך אין היא עושה כך. מה עושים?

ת.  ועד הורים כיתתי הוא גוף וולונטרי של ההורים ולרשויות בית הספר אין רשות להתערב בענייניו ואכן המנהלת לא יכולה להתערב במינוי והוצאת חברי ועד. האפשרויות להוציא אותה מהועד בהחלטה של אסיפת הורים בכיתה, כלומר לכנס אסיפה ולהכריז על בחירות מחודשות לועד. אפשר לנסות גם לדבר עם המחנכת ולבקש שתהיה נוכחת בפגישת הועד הבאה ותנסה להשפיע בטוב על הגברת המשתלטת. אם כל חברי הועד האחרים בתחושתך אתם צריכים פשוט להתנגד לה ולומר שאינכם מקבלים את הצעותיה ואת אופן התנהלותה. בעיקרון אפשר להעמיד כל החלטה של הועד להצבעה בועד, אם היא מציעה מהלכים שלא נראים לכם תצביעו נגד. לסיכום, הדברים צריכים להיסגר על ידי ההורים.

רוצה להיות מעורב

ש. איני חבר בועד הורים, אולם הייתי רוצה להיות מעורב ומעודכן בפעילות. מה עלי לעשות?

ת. על-פי נהלי משרד החינוך ועד ההורים אמור  לשתף את כלל ההורים בהחלטות ובפעילות בבית הספר. עליך לפנות לועד ההורים הכיתתי או הבית-ספרי ולבקש מהם למצוא דרכים לעדכן את כלל הורי ביה"ס כמו פרסום על לוח המודעות או באתר האינטרנט של בית הספר. נציגי ועד הורים כיתתי יכולים לעדכן את כלל הורי הכיתה עפ"י רשימת קשר.

 

החלפת יו"ר ועד הורים

ש. האם ניתן להחליף יו"ר ועד הורים של בית-ספר?  

ת. כן. נציגות הורי בית-הספר רשאית להחליף את היו"ר ולמנות מבין חבריה יו"ר חדש – זאת אם הנושא עומד על סדר היום ו – 75% מחברי הנציגות השתתפו בישיבה שנועדה לצורך זה. חוזר מנכ"ל תשס"ד/4(א), דצמבר 2003.

 

הורים מחליפים

ש. האם הורים יכולים להחליף באורח חד פעמי עוזרת לגננת?

ת. ועד ההורים יצטרך ליטול על עצמו את האחריות להבטיח נוכחות של אחד של ההורים

בימים שבהם נעדרת העוזרת, אחרת לא יוכלו להתקיים לימודים. ההורה המתנדב יצטרך

להימצא בגן במשך כל  השעות, מתוך חוברת  כדאי לדעת – מדריך לניהול גן ילדים", תשנ"ז ‏1997.

 

זכויות הורים גרושים

ש. הנני אב גרוש לארבעה ילדים בבית-ספר. האם אני יכול להיות מעורב בחינוכם בבית-הספר, למרות שהם במשמורתה של אמם?

ת. על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב– 1962, שני ההורים הם האפוטרופוסים הטבעיים של ילדיהם הקטינים, והם מחויבים וזכאים מתוך הסכמה לדאוג לצורכיהם, הכוללים, בין השאר, את לימודיהם ואת חינוכם. על פי תיקון לחוק הכשרות המשפטית שהתקבל בשנת 2010 (תיקון  14) על מוסד חינוכי רשמי או מוכר  חלה חובה למסור מידע בכתב להורה הלא משמורן אם הוא הודיע מראש בכתב למנהל המוסד החינוכי  על רצונו לקבל עותק מהמידע בנפרד מהמידע שנמסר להורה המשמורן של התלמיד. עליו להבהיר אילו סוגי מידעים (ציונים ותעודות, ועדת השמה, תשלומים, שינוי מגמות, העברה לכיתה אחרת או למוסד אחר, אבחונים, השעיה, טיולים, מסיבות, אירועים מיוחדים וכד' ) הוא מבקש לקבל ולהותיר פרטים להתקשרות במכתבו – מען, מס' טלפון ופקס' ודוא"ל, אם יש. במקרים שתישלל או תוגבל האפוטרופסות של אחד ההורים בהחלטה שיפוטית לא תחול חובה זו על בית הספר. חוזר מנכ"ל תשעא/4(א), דצמבר 2010

 

 

 

משמעת וענישה

ניקיון בית הספר כעונש

ש. האם מותר למורים לתת עונש לתלמידים שהפריעו לנקות את בית הספר?

ת. לא! בית הספר יוכל לקבוע בתקנונו תורנויות שונות של תלמידים במסגרות כיתתיות, שכבתיות או בית ספריות. בכל מקרה חייבים להיות מעורבות ופיקוח של מבוגרים על עבודת התלמידים. בשום פנים אין לראות בפעולות של תחזוקה, גינון או ניקוי ענישה, חוזר מנכ"ל נח/10(א), יוני 1998.

 

הורדת ציון כעונש

ש. האם מותר להוריד ציון במקצועות הלימוד כאמצעי ענישה לתלמיד?

ת. לא ולא! אין להוריד ציון לימודי על התנהגות, לשם כך יש סעיף התנהגות בתעודה. מתוך: חוזר מנכ"ל תשע/1א', ספטמבר 2009 

 

נשארים בחוץ

ש. אני לומדת בבית ספר שבו, כל בוקר, התלמידים שמאחרים נשארים מחוץ לשער בית הספר בין חצי שעה עד אפילו שעתיים עד שיבוא איש צוות לרשום אותם, בהוראת המנהל. במקרה שניידת פיקוח עוברת ליד בית הספר התלמידים נכנסים בלי להרשם על האיחור. האם מותר לבית הספר לעשות זאת?

ת. לא! בהוראת אגף הביטחון במשרד החינוך, אין להשאיר תלמידים מחוץ לבית-הספר. את יכולה להתלונן על מנהל בית-הספר, גם בעילום שם, לאגף הביטחון בעירייה וגם במשרד החינוך.

 

עונש למאחרים

ש. האם מותר להשאיר תלמידים מאחרים מחוץ לבית הספר?

ת. בשום אופן לא! על-פי הנחייה של האגף לביטחון של משרד החינוך, חובה להכניס את התלמידים המאחרים לבית-הספר.

מורה משפיל

ש. אצלנו בבית הספר ישנם מורים, שנוהגים להשפיל תלמידים כמעט בכל שיעור. למי אפשר להתלונן?

ת. בכל מקרה של פגיעה מילולית של מורה בתלמיד יש לדווח למנהלת בית הספר. על המנהלת לברר את פרטי המקרה עם התלמידים והמורה. אך אין לעמת בין תלמיד לעובדת הוראה. יש לדאוג לפעולה מתקנת: התנצלות, שיחת הבהרה. במקרה של תלונה חוזרת יש לדווח למפקח. החל מתלונה שלישית יש לידע את מנהל המחוז ואת הממונה על הפרט ותנאי השירות במשרד החינוך, חוזר מנכ"ל סג/6(ב) פברואר 2003.

 

קורקינט בבית-ספר

ש. האם אני יכול לבוא עם קורקינט לבית הספר?                                                      

ת. לא! נהלי משרד החינוך אוסרים שימוש בקורקינט בתוך מוסד החינוך ואף את הבאתו לתחום בית הספר גם כשהוא מקופל, חוזר מנכ"ל תשסא/3א, נובמבר 2000

 

עישון בבית הספר

ש. האם מותר למורים ולתלמידים לעשן בתוך בית-הספר?

ת. חל איסור מוחלט על עישון של תלמידים במוסדות חינוך, למעט מוסדות על תיכוניים שבהם גיל הלומדים עולה על 18 שנים. המורים והעובדים במוסד חינוכי רשאים לעשן אך ורק בחדר עישון וזאת ללא נוכחות תלמידים. אסור בהחלט לעשן בכל שטח מוסד החינוך, ובכלל זה חדר המורים והחצר, חוזר מנכ"ל תשסב/3(ב), נובמבר 2001.

טיפול בתלמידים מכים

ש. בני לומד בכיתה א' רגילה המורכבת מתלמידים אלימים ובעייתיים במיוחד. הוא חוטף מכות מילדים שונים באופן קבוע. האם יש אפשרות להכריח את בית הספר לטפל באופן נחרץ והולם בבעיות הללו?

ת. יצירת אקלים בטוח היא באחריות בית הספר ובית הספר חייב לטפל באלימות ובהצקות. אפשר לבקש פגישה עם המחנכת, המנהלת היועצת ולסכם על דרכי פעולה. את יכולה לבקש גם שפסיכולוגית מטעם השפ"ח תערוך תצפיות בכיתה ותיתן חוות דעת והנחיות לצוות בית הספר.
אם בכיתה ריכוז גדול של ילדים עם בעיות אפשר לנסות יחד עם הורים אחרים ללחוץ שתהיה בכיתה סייעת או מורה נוספת לפחות בחלק מהשעות. במידה וכל זה לא יעזור כדאי לפעול כדי להוציא את בנך מהכיתה, לשם כך כדאי לך להצטייד חוות דעת של פסיכולוגית בדבר החוויות הקשות שהוא עובר והנזק שנגרם לו. לפירוט דרכי התגובה שצריך בית ספר לנקוט,  חוזר מנכ"ל תש"ע/1(א) מספטמבר 2009.

מי ישלם עבור הנזק?

ש. בני שיחק בכדור רגל במגרש המיועד לכך וכתוצאה מבעיטה שלו נשבר חלון. כעת בית הספר דורש ממני לשלם על תיקון החלון ואני מסרבת. האם אני צודקת?

ת. כעקרון, על פי הנחיות חוזר מנכ"ל, במקרה של גרימת נזק לרכוש בית הספר על ידי תלמידים אפשר לחייבם בתשלום עבור תיקון הנזק. (חוזר מנכ"ל תשסג/3(א) סעיף 8). עם זאת, במקרה זה הנזק לא נבע מהתנהגות רשלנית או ונדליזם, והילד שיחק במקום המיועד לכך.

בית הספר לא מילא חובתו הבטיחותית לדאוג לכך שמגרש המשחקים בכדור יהיה מרוחק ממבנה בית הספר או שהחלונות יהיו ממוגנים. לכן נראה שבמקרה זה לא ראוי לחייב אתכם בנזק שנגרם בשל רשלנות של בית הספר עצמו והתנהגות נורמטיבית של התלמיד.

התעללות בכיתה א'

ש. בני בן ה-6 חווה התעללות קשה של 3 בנים בני כיתתו שהורידו לו את המכנסיים ורצו להוריד לו את התחתונים. הוא הצליח לברוח מהם והלך לדבר עם המנהלת אבל המזכירה סילקה אותו מבלי לשאול מה קרה. גם לאחר התערבות המחנכת, המנהלת לא מצאה לנכון לברר את המקרה ובני נשלח הביתה ללא טיפול, ללא שיחה וללא בדיקה. בשיחה איתנו היא הודתה שלא בדקה את הנושא והודיעה שאינה מתכוונת לנקוט בשום עונש משמעתי. אנו התלוננו בעירייה ובפני המפקחת הישירה שלה. האם יש עוד דבר שניתן לעשות?   

ת. המנהלת התנהגה בחוסר סבירות קיצוני, ובניגוד להוראות חוזר מנכ"ל "קידום אקלים בטוח והתמודדות עם אירועי אלימות" (ספטמבר 2009).  טוב עשית שפנית למפקחת ולמנהלת אגף החינוך. הניסיון מראה שזה איו מועיל לפנות למשטרה. החשוב ביותר הוא לטפל בבית הספר, כולל שיחות עם כלל התלמידים והענשת המעורבים בנושא.

ציון בהתנהגות                                        

 ש. בני לומד בתיכון בכיתה יא'. עפ"י נהלי בית הספר מורידים ציון בהתנהגות בתעודה לפי כמות ההפרעות שצבר במהלך כל מחצית. האם ישנו נוהל מוסכם או שכל בית ספר רשאי להחליט?

ת. על פי הנחיות משרד החינוך ניתן להוריד ציון בהתנהגות על הפרת כללי בית הספר ויש שיקול דעת לכל בית ספר לגבי נקיטת אמצעים בכל הפרה. כלומר, תצטרך לנסות לשכנע את בית הספר שהורדת הציון בהתנהגות היתה מוגזמת או לבדוק מהו נוהל הערעור בבית הספר על ציון בתעודה.

 

שימוש בסלולרי                                                                                                       

 ש. מהו נוהל השימוש בטלפונים סלולריים במוסדות החינוך?                                             

 ת. כל שימוש בטלפון נייד בזמן השיעור ובזמן בחינות אסור בהחלט. יש להשאיר את המכשיר בתיק כשהוא במצב סגור וכבוי. אין להציבו בשום אופן על השולחן בכיתה. השימוש במכשיר במהלך פעילות מחוץ לבית הספר יעשה בהתאם להוראות הצוות.  צילום בזמן שיעור באמצעות הטלפון הנייד אסור בהחלט. צילום במהלך פעילות מחוץ לביה"ס ייעשה בהתאם להוראות הצוות ובתנאי שלא יפגע בכבודו של המצולם ובצנעת הפרט שלו. הנהלת בית הספר רשאית לאסור הבאת מכשירים ניידים לביה"ס או להגביל את השימוש בהם בהתאם להחלטות הצוות.

במידה והתלמיד השתמש במכשיר נייד בניגוד להוראות, ניתן לנקוט באחד מהאמצעים הבאים:

שיחת בירור עם התלמיד; הפקדת המכשיר במזכירות ביה"ס או בחדר המנהל, במקום קבוע, נעול ובטוח, והחזרתו בסוף יום הלימודים לידי התלמיד או לידי הוריו; יידוע/ הזמנת ההורים; במקרים של שימוש חוזר בטלפון נייד בזמן שיעור ניתן להעניש בהתאם להחלטות בית הספר בנוגע להפרות משמעת, לרבות כתיבת עבודה בנושא, חוזר מנכ"ל תש"ע/1(א), ספטמבר 2009

 

יציאה לשירותים בשיעורים     

 ש. אני מורה בבית ספר. תלמידי מרבים לבקש לצאת לשירותים, דבר המקשה על הריכוז בכיתה. האם ניתן למנוע יציאתם של תלמידים לשירותים  במהלך השיעור?                           

ת. אין למנוע יציאתם של תלמידים לשירותים. מניעת יציאה לשירותים עלולה לגרום לנזק בריאותי. יציאות תכופות של תלמיד לשירותים מחייבות הפניית תשומת ליבם של ההורים לתופעה כדי להפנותו לבירור רפואי. על ביה"ס לקבוע נהלים מוסכמים ליציאה לשירותים, על מנת להפחית כמה שיותר את ההפרעה למהלך השיעור, חוזר מנכ"ל תשסג/4(א), דצמבר 2002

עונשים אסורים                                                                                                        

 ש. מהם אמצעי המשמעת שבית הספר אינו רשאי לנקוט בהם בעת הפרת משמעת?

ת. ענישה גופנית; ענישה משפילה (הלבנת פנים ברבים, פגיעה מילולית שיש בה לעג, עלבון והשפלה; העברת התלמיד באופן זמני לכיתה נמוכה יותר; הפחתת ציון בלימודים בשל התנהגות לא נאותה; תגובה היכולה לסכן את התלמיד או לפגוע בשלומו או בבריאותו.

השעיית תלמידים

ש. בני לומד בכיתה ז' והושעה מבית הספר כבר מספר פעמים מתחילת השנה, גם בגין דברים קטנים. האם מותר לבית הספר להשעות תלמידים בקלות כזאת?

ת. הנחיות משרד החינוך לגבי הפרות משמעת ואלימות בבתי ספר כוללות מדרג של עונשים. על פי ההנחיות יש להשתמש בהשעיה רק באירועים חמורים (אלימות חמורה, אי ציות לצוות או התנהגויות סיכון), או לאחר כמה אירועים חוזרים ונשנים. במקרים פחות חמורים ישנו מדרג תגובות שכולל: שיחה עם התלמיד, זימון ההורים לשיחה, רישום במזכירות בית הספר, העברה לכיתה אחרת למשך שיעור או יום לימודים ועוד.  (ראה טבלאות א' ו-ב' בחוזר מנכ"ל "אורחות חיים בבית הספר" , תשע/1(א) מספטמבר 2009).

לבית הספר צריכה להיות מדיניות ענישה ברורה ועליו להביאה לידיעת התלמידים וההורים. ייתכן והיא מפורטת בתקנון בית הספר. בנוסף, על בית הספר להודיע להורים על כל מקרה של השעיה ולפרט את הסיבות לכך.

 

כמה מותר להשעות תלמיד?

ש. האם יש מגבלה לכמות הימים שבית הספר יכול להשעות ילד?

ת. בעבר היתה מגבלה על סך ימי השעיה בשנה, הגבלה זו בוטלה. כיום בבי"ס יסודי ניתן להשעות ברצף עד 4 ימים ובעל יסודי עד 8 ימים, הכל תלוי בחומרת ההתנהגות והאם מדובר בהתנהגות חוזרת. (לפרטים בדבר דרכי ענישה ר' חוזר מנכ"ל  תשע"א/1א מספטמבר 2009).

 

הרחקה מבית הספר

ש. האם ניתן להוציא ילד מבית הספר רק בגלל ציונים נמוכים?

ת. תקנות לימוד חובה קובעות מפורשות שאין להרחיק תלמיד בכיתות א'-ו' מבית הספר בו הוא לומד בשל הישגים דלים בלימודים. בחטיבה ובתיכון ניתן להרחיק תלמיד אם קיבל ציון נכשל בלפחות 70% ממקצועות הלימוד, והכישלון לא נובע מאירוע חריג בחיי התלמיד (מחלה, גירושי הוריו, מות קרוב משפחה). בית הספר חייב לתת לתלמיד אפשרות לחזור על שנת הלימודים בה נכשל שנית. בעת הרחקה, חייב בית הספר לקיים הליך הרחקה כחוק, כולל זכות שימוע לתלמיד והוריו בפני המועצה הפדגוגית וזכות ערעור על ההחלטה בפני מנהל המחוז.

 

ערעור על הרחקה   

ש. האם ניתן לערער על ההחלטה להרחיק תלמיד לצמיתות? 

ת. מיד לאחר קבלת ההחלטה על הרחקת תלמיד לצמיתות, יודיע מנהל מוסד החינוך להורי התלמיד ולתלמיד, כי הם רשאים לערער על ההחלטה בכתב לפני ועדת שימוע בתוך 14 ימים מיום שהומצאה להם ההודעה. להודעה תצורף ההחלטה המנומקת. 

לא יורחק תלמיד עד להגשת ערר; הוגש ערר, לא יורחק תלמיד אלא לאחר קבלת ההחלטה בערר. עם זאת, במקרים חריגים רשאי מנהל מוסד החינוך באישור מפקח המחוז  להרחיק תלמיד לאלתר גם טרם מציאת סידור חלופי וטרם הגשת הערר, חוק זכויות התלמיד (תיקון מס' 2) התשנ"ט – 2009, סעיף 6, חוק זכויות התלמיד (תיקון) התשס"ה – 2004, סעיף 6

 

מניעת הפסקת בי"ס       

ש. המורה אסרה על בתי לצאת להפסקה כעונש על כך שאחרה לשיעור. האם מותר לה?

ת. ניתן למנוע הפסקה מתלמיד במקרה של אי ציות להוראות צוות ביה"ס.

גזענות בבית-ספר                                        

ש. כיצד בית-הספר מחוייב להתמודד עם הערות גזעניות של תלמידים כלפי תלמידים אחרים?

ת. הערות על רקע גזעני מסווגים בנהלי משרד החינוך כאלימות מילולית חמורה. הצעדים שבית הספר מחוייב לנקוט: עצירת האירוע;  שיחת בירור; תיעוד האירוע והטיפול בו; יידוע מחנך הכיתה. כמו כן משרד החינוך נותן מקום לשיקול דעת הצוות החינוכי בקיום הפעולות הבאות: יידוע ההורים; שיחות עם התלמידים המעורבים; אזהרה;  הטלת עבודה בנושא "אלימות וסכנותיה"; שיחה עם הכיתה תוך שמירה על צנעת הפרט; ביטוי בתעודה: הורדת ציון/ הערה בסעיף "התנהגות"; בבית הספר היסודי: השארת התלמיד בזמן ההפסקה בהשגחת מבוגר; בכל שלבי החינוך: אפשרות של העברה לכיתה מקבילה באופן קבוע על פי החלטת המועצה הפדגוגית; בניית תכנית חינוכית אישית לצורך טיפול (בתכנית תיכלל, בין היתר, תרומה לקהילה, עשייה חינוכית מתקנת כמו הרצאות, לקיחת אחריות בתחום הרלוונטי וכו'); בחינוך היסודי: השעיה לטווח שבין 2-1 ימים; בחינוך העל-יסודי: השעיה לטווח שבין 4-1 ימים, חוזר מנכ"ל תשע/1(א), ספטמבר 2009.

 

תוכנית לעיצוב התנהגות

ש. בעקבות מעבר דירה בני נכנס השנה לבית-ספר חדש. מורתו טוענת שהיא אינה יכולה להתמודד עם בעיות ההתנהגות שלו וכל יום מתקשרת אלי שאבוא לקחת אותו מבי"ס בתחילת או באמצע יום הלימודים. מה לעשות?

ת. הפלת האחריות על ההורים אינה פתרון. עליך לבקש פגישה עם המחנכת והיועצת של ביה"ס בה תדרוש לבנות, בשיתוף פעולה מלא שלך, תוכנית לעיצוב התנהגות לבנך שתתמוך בקשייו מחד ותציב לו גבולות מחד גיסא. 

אינך בכושר – תיענש!

ש. בני לומד בכיתה יא'. תלמידי כיתתו, והוא בכללם, נדרשו ע"י המורה לרוץ 4 ק"מ במקסימום 24 דקות. בני אינו מצטיין בספורט ובעל משקל עודף ולא הצליח בריצה. המורה העמיד בפניו שתי אפשרויות: לנסות שוב ושוב עד שיצליח או לבוא להגיש עבודה בת 10 עמ' ולהיבחן עליה בחופשת הקיץ  ביום של מבחני המעבר.  האם המורה יכול לדרוש את זה מבני?

ת. הענישה נשמעת לגמרי לא סבירה ואפילו משפילה. אינני יודעת כמה ק"מ מותר לדרוש מילדים בגיל זה לרוץ, אבל אם לא הצליח מפאת נתוניו הפיזיים ולא מתוך עצלנות לא סביר להענישו כך. כושר גופני הוא דבר שאפשר לרכוש בהדרגה ולא בבת אחת. ישנו  חוק זכויות התלמיד שאוסר על ענישה משפילה ופגיעה בכבוד התלמיד. מומלץ לפנות קודם כל למנהל/ת בית הספר ואם זה לא יעזור למפקחת על בית הספר. לחלופין אפשר לפנות למפקח המקצועי במחוז האחראי על תחום הספורט או למפקח הארצי- מפמ"ר ספורט ולהתלונן על התנהלות המורה.

איסור על שימוש במצביעי לייזר

ש. בני סיפר לי שהמורה שלו משתמש במצביע לייזר. האם מותר לו?

ת. אלומת אור הלייזר הפוגעת בעין האדם עלולה ליצור ריכוז אנרגיה גבוה מאוד, ועצבי הראיה באזור נקודת המוקד עלולים להיפגע ללא תקנה, תוך פגיעה קשה בראייה. לפיכך השימוש במצביעי לייזר בבית הספר, בגני הילדים, במתנ"סים, באולמות ספורט ובשאר מוסדות החינוך אסורה בהחלט.

 

 

 

תלבושת אחידה

ש. האם תלמידים חייבים בתלבושת אחידה?

ת. החל משנת הלימודים הנוכחית קיימת חובת תלבושת אחידה בבתי ספר יסודיים ובחטיבות הביניים והמלצה של משרד החינוך להנהיג תלבושת אחידה גם בחטיבה העליונה. ההחלטה בדבר סוג התלבושת האחידה, צבעה, הסמל והכיתוב שיופיעו עליה תתקבל באמצעות תהליך חינוכי משתף שיהיו שותפים לו הצוות החינוכי של בית הספר, התלמידים וההורים.  חוזר מנכ"ל תשע/8(א), אפריל 2010.

 

תקנון בית ספרי

ש.  מהו תקנון בית ספרי, מה צריך להיות כתוב בו.

ת. תקנון הוא פירוט כללי ההתנהגות בבית הספר. רצוי לבנות תקנון בשיתוף עם ההורים והתלמידים, ועל פי הנחיות משרד החינוך לגבי אקלים בית ספרי, משמעת וענישה. התקנון מפרט את כללי ההתנהגות הרצויים וכן כללי ענישה. יש להפיצו בכל בית הספר והוא עוזר לוודא שהענישה עקבית ואחידה. להנחיות משרד החינוך בנושא ר' חוזר מנכ"ל  תשע"א/1א מספטמבר 2009.

 

סגל בית-הספר

שיעורים פרטיים ממורי ביה"ס

ש. האם מורה מביה"ס רשאית ללמד שיעורים פרטיים את תלמידיה בשעות אחר הצהריים?

ת. לא! המורה אינו רשאי לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים בבית-הספר בו הוא מלמד. ביישוב שבו קיים בית-ספר אחד בלבד, רשאי המורה לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים באותו בית-ספר באישור המפקח. מורה רשאי להורות בשכר קבוצות מאורגנות מטעם בית-הספר באישור המפקח. מתוך תקנון הלשכה לתנאי שירות עובדי הוראה.

 

שעות הוראה של מנהלת בי"ס

ש. האם מנהלת בי"ס חייבת גם ללמד בפועל?

ת. כן! משרה של מנהלת בי"ס יסודי הינה 30 שעות שבועיות ושל מנהת על-יסודי 24 שעות שבועיות, הכוללות 6 שעות הוראה בפועל.

הכשרה של מנהל בית-ספר

ש. איזו הכשרה נדרשת כדי לנהל בית-ספר?

ת. ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות; תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל; תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר מהארץ להכשרת עובדי הוראה או תעודת בוגר בית ספר "מנדל" למנהיגות חינוכיות ותעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ.

יועצת בית-הספר

 ש. מהו תפקיד היועצת וכמה שעות תקן יש לה, האם התקן קשור למספר תלמידים?

ת. הייעוץ החינוכי הוא שירות מקצועי הממוקם בתוך בית הספר במטרה לקדם את התפקוד המיטבי והרווחה הנפשית של התלמידים וצוותי החינוך, תוך התאמה למציאות משתנה. מספר היועצים בביה"ס  מותאם לגודלו ולסוג האוכלוסייה שבו.  

 

נגישות הורים למורים

ש. האם יש חובה על המורים המקצועיים להיפגש עם הורים, מעבר ליום הורים?

ת. כן. בבתי-הספר היסודיים יש לקבוע פגישה מראש עם המורים. המורים בבתי-הספר העל-יסודיים מחויבים לשעת קבלת הורים ותלמידים הקבועה במערכת. מתוך: אתר משרד החינוך; הלשכה לתנאי שירות עובדי הוראה.

 

 

 

 

 

 

עולים חדשים

קליטת תלמיד עולה חדש

ש. האם בית הספר מחוייב בהליך מסויים לקליטת תלמיד עולה חדש?

 

 

 

 

 ת. בהחלט! ביה"ס אמור לקיים שיחה הכירות עם התלמיד והוריו ולהכיר להם את בעלי התפקידים ומבנה ביה"ס; שיחת היכרות בשפת האם של התלמיד ועיון בתעודות (אם קיימות) שהתלמיד הביא עמו מחו"ל ובעקבות זאת הכנת תוכנית אישית ושיבוץ בכיתת האם. במקביל, על ביה"ס לשבצו לכיתת אולפן בהתאם לרמתו השפתית (ביה"ס אחראי על לימוד העברית גם אם מדובר בעולה חדש יחיד בכל ביה"ס). על ביה"ס להצמיד איש קשר לתלמיד העולה, רצוי שיהיה דובר את שפתו ומכין את הכיתה לקליטתו, "תהליכי קליטה של תלמידים עולים" פרסום של האגף לקליטת תלמידים עולים במשרד החינוך.

סל קליטה לתלמידים עולים מאתיופיה

ש. מהו שווי סל קליטה לתלמידים עולים מאתיופיה?

ת. תלמידים שעלו בין התאריכים 1.1.98 – 31.12.07 – 400 ₪, תלמידים שעלו בין התאריכים 1.1.08 – 31.8.10 – 800 ₪. מנהלי בתי הספר יידעו את הורי התלמידים הזכאים לכך, אודות קבלת הכסף, יעדיו ופירוט הוצאת הכספים. אם ביה"ס גבה תשלומים מן ההורים לפני קבלת אגרת החינוך "סל הקליטה" עבור תלמיד כלשהו ונותרה יתרה לזכותו של התלמיד/ה  על מנהל בית הספר להעביר את הסכום המתאים להורי התלמידים.

 

סל קליטה לתלמידים עולים

ש. האם משרד החינוך מסייע לכלל התלמידים העולים?

ת. כן. כל התלמידים (למעט תלמידים יוצאי אתיופיה) שעלו לארץ, על פי חוק השבות או על פי חוק הכניסה, ולומדים בבתי הספר שבבעלות הרשויות המקומיות או בבתי הספר בבעלויות אחרות, זכאים למימון אגרת חינוך "סל קליטה" עפ"י הטבלה הבאה:

תאריך העלייה

יסודי

חט"ב

חט"ע

מ-1 ספטמבר 2009

עד 31 אוגוסט 2010

626 ₪

907 ₪

1125 ₪

 

מ-1 בספטמבר 2008

עד 31 אוגוסט 2009

498 ₪

728 ₪

896 ₪

 

מ-1 בספטמבר 2007

עד 31 אוגוסט 2008

_______

448 ₪

562 ₪

 

 

הקלות בבגרות לעולה חדש

ש. מי נחשב לעולה חדש לצורך הקלות בבחינות בגרות?

ת. תלמיד עולה שהתחיל את לימודיו בישראל לאחר שמלאו לו 15 שנים או שהתחיל את לימודיו בישראל בכיתה י'. תלמיד כזה יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות הייחודיים לעולה חדש במשך 10 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. לגבי עולה מאתיופיה חלים תנאי ההיבחנות המיוחדים במשך 12 שנים מ-1 בספטמבר שלאחר עלייתו ארצה. אם הוא התחיל את לימודיו בישראל בכיתה ט', הוא יהיה זכאי לתנאי ההיבחנות של עולה חדש. חוזר מנכ"ל תשסז/8א', אפריל 2007. שימו לב- ישנן זכויות מיוחדות בהיבחנות גם לעולים ותיקים ותושבים חוזרים, ר' חוזר מנכ"ל הנ"ל.

 

זכויות עולים ותיקים בבחינות הבגרות

ש. בני הגיע לארץ בכיתה ד' כעת בכיתה י'. האם מגיעות לו הקלות בבחינות הבגרות?

 ת. כן. בנך נחשב "עולה ותיק" ומגיעות לו מספר הקלות שעיקרן: הארכת זמן בכל הבחינות, שימוש במילון עבירת-שפת אם בכל הבחינות למעט בלשון, תוספת 10 נקודות בחלק מן המקצועות, זכות להיבחן בשפה זרה בשפת אימו. לפרטים ראו חוזר מנכ"ל תשסט/3א מנובמבר 2008.

 

רישום והעברה

 

רישום לבית-ספר

ש. מתי והיכן רושמים את הילדים לגני חובה ולכיתה א'?

ת. הרישום יתקיים בין ה- 6.1.2011 ל- 26.1.2011, במחלקות החינוך ברשויות המקומיות, אשר חייבות לקבוע לפחות 6 ימי רישום בין התאריכים הללו. מועדי רישום אלה חלים גם על ילדים בגיל 3 ו- 4, הנכללים בצו לימוד חובה התשנ"ט-1999. תאריכי הלידה של החייבים ברישום לכיתה א' לשנת הלימודים הבאה (התשע"ב) הם: 13.12.2004 עד                               ל- 31.12.2005, הורי ילדים שנולדו מ- 1.1.2006 עד 21.12.2006 ימלאו טפסים המיועדים לגני חובה. חוזר מנכ"ל תשעא.4, דצמבר 2010.

 

שנה נוספת בגן חובה

 ש. בני לומד בגן חובה והייתי רוצה להשאירו בגן גם בשנת הלימודים הבאה, האם זה אפשרי?

 ת. כן. כבר בתחילת השנה הגננת אמורה לאתר, להתייעץ עם פסיכולוג הגן ולערוך מעקב אחר ילדים שנראה שנצרכים לשנת לימודים נוספת בגן. בחודשים דצמבר-ינואר הגננת והפסיכולוג יקיימו ישיבת מעקב בה יוחלט על הילדים שיש להפנותם לבירור נוסף (פסיכולוגי, פארא-רפואי או אחר). הגננת תזמין את הורי הילד תשתף אותם בתיאור תפקודו הנוכחי של בנם ותקבל את התייחסותם ועמדתם לגבי הישארותו בגן שנה נוספת. הילד, בהסכמת הוריו, יוזמן לאבחון בשירות הפסיכולוגי. במידה וקיימים חילוקי דעות בין הפסיכולוג והגננת לבין ההורים, תתקיים ישיבה משותפת עם המפקחת על הגן. לא הגיעו הצדדים להחלטה מוסכמת, יכריעו הורי הילד, חוזר מנכ"ל תשסה/9(א) מאי 2005

 קבלת ילדים שלא נגמלו לגן ממלכתי

ש: רשמתי את בני בן שנתיים וחצי לגן ציבורי בשנה הבאה. נאמר לי שתנאי לקבלתו הוא גמילה מטיטולים. האם מותר להם לסרב לקבל אותו כי לא נגמל?

ת: על פי הנחיות משרד החינוך והמרכז לשלטון מקומי, יש לקבל את כל הילדים שימלאו להם 3 בספטמבר הקרוב לגן ילדים ממלכתי, ללא תנאי. לאחר מכן מתחיל תהליך גמילה בסיוע ההורים.  גננת שאינה מקבלת ילד בגן כי לא נגמל עוברת על הנהלים. הצוות אמור להחליף לילד טיטול במידת הצורך ואין לקרוא להורים לשם כך. להלן הקישור להנחיות הרישום: http://meyda.education.gov.il/files/MinhalPedagogy/amchi/rishumganeyyeladim2011-12.doc

העברת מידע בין בתי-ספר

ש. בית הספר בו לומד בני העביר לחטיבת הביניים את כל ציוני תלמידי כתה ו' על דעת עצמו. האם זה חוקי?

ת. לא! לבית הספר אסור להעביר מידע אישי על תלמידים לכל גורם ללא הרשאה מפורשת של הוריהם. ישנה חובת סודיות לגבי כל המידע הנאסף בבית הספר על תלמידים (ס' 14 לחוק זכויות התלמיד). בית הספר הקולט רשאי לבקש מהורי התלמידים הנרשמים עותק של התעודה.

עוברים דירה

ש. בקרוב אנו עומדים לעבור דירה. מה הפרוצדורה לרישום ילדינו בבי"ס בעיר אחרת?

ת. על הוריו של תלמיד העובר מרשות חינוך אחת לרשות חינוך אחרת עקב מעבר דירה לגשת למחלקת החינוך של הרשות הקולטת ולהציג את המסמכים האלה: תעודת זהות של ההורה, כולל ספח לתעודת הזהות שבו מצוינים שם הילד, מספר הזהות שלו והכתובת. בנוסף, תעודת הסיום של השנה הקודמת או של השליש הקודם (האחרונה מבין השתיים), חוזר מנכ"ל תשסג/6(א), פברואר 2003.

 

הישארות בגן חובה

ש: בתי אמורה לעולת לכיתה א' אבל אני מרגישה שהיא לא מוכנה. גם במכון להתפתחות הילד חושבים כך. המפקחת על הגן אמרה לי שהיא חייבת לעולת לכיתה א'. מה אפשר לעשות?

ת. עלייך לפנות לאחראית על החינוך בגיל הרך ברשות המקומית ולהביא חוות דעת של הפסיכולוגית מהתפתחות הילד ורצוי גם של הגננת שבתך אינה בשלה ומומלץ להשאירה בגן שנה נוספת. בעקרון הרשויות לא מעוניינות להשאיר ילדים שנה נוספת בשל העלות הכרוכה בכך. צריך לשכנע בעזרת צוות הגן ואנשי מקצוע שמצבה מצדיק זאת.

סירוב רישום תלמידה לחטיבה עליונה

ש. בתי עולה לתיכון ומוגדרת כתלמידה בעלת צרכים מיוחדים . בחטיבת הביניים קיבלה סיוע מתכנית השילוב וסיימה עם ממוצע ציונים של 70. מנהלת בית הספר התיכון מסרבת לקבל אותה בטענה שיש להעלותה לועדת השמה. למי פונים?

ת:  כל עוד ביתך לא עברה ועדת השמה היא מוגדרת כתלמידה רגילה ואם מדובר בבית ספר ממלכתי רשמי אין למנהלת סמכות לדחותה. עלייך לפנות לאחראי/ת על הרישום ברשות המקומית- מנהלת אגף החינוך או החינוך העל יסודי בערר על ההחלטה לא לקבל את הילדה לבית הספר. בעקרון סמכות השיבוץ נתונה לרשות המקומית ועליה לנהוג בשוויון וללא אפליה.

 

 

 

 

 

תוכניות לימוד

מורשת ותרבות ישראל

 ש. לבתי, הלומדת בכיתה ח', התווסף מקצוע נוסף למערכת השעות הנקרא "מורשת ותרבות ישראל". האם מדובר במקצוע חובה והאם קיימת תוכנית לימודים ברורה?

ת. הנהלת משרד החינוך החליטה על הטמעתו  של מקצוע חובה חדש, "מורשת ותרבות ישראל", המיועד לתלמידים בכיתות ד'-ט' בחינוך הממלכתי-היהודי בהיקף של שעתיים בשבוע. יישום התכנית במערכת החינוך יהיה הדרגתי, ובשנת הלימודים הנוכחית יחל תהליך היישום בכיתות ו' עד ח'.  להלן הדגשים החינוכיים בשכבות הגיל השונות: בכיתה ד': משפחה וקהילה; בכיתה ה': עם בארצו, בין עם ישראל לארץ ישראל; בכיתה ו': גיל מצוות: אחריות ומחויבות;      בכיתה ז': זהות יהודית- ישראלית בעולם משתנה; בכיתה ח': תיקון היחיד וחברה מתוקנת בהגות היהודית והציונית ובכיתה ט': במבחן ההגשמה: ייעוד מול יעדים. חוזר מנכ"ל תשעא/1, ספטמבר 2010

 

המון שיעורי בית

ש.  ביתי לומדת בכתה א', הכתה שלה מקבלת המון שיעורי בית בסופי שבוע ובחופשים, וזה לא נראה לנו ההורים הגיוני. האם יש הנחיה כמה שיעורי בית מותר לתת?

ת. משרד החינוך פרסם הנחיה בחוזר מנכ"ל בעניין שיעורי בית, הדורשת מכל בית ספר לקבוע מדיניות בית ספרית ולהוציא חוזר בנושא להורים. ההנחיה אינה מתייחסת לכמות שיעורי הבית. המשמעות היא שהדבר נתון לשיקול דעת המורים. עם זאת, כמות שיעורי הבית צריכה להיות סבירה ומותאמת ליכולת התלמידים. עליכם לפעול באמצעות ועד הכיתה- לפנות למורה ובמידת הצורך גם למנהלת ולמפקחת ולהגיע להסכמה בדבר מינון סביר של שיעורי בית (חוזר מנכ"ל תשסז3/א מ-2006).

 

ספרי לימוד מאושרים

ש. האם יש אפשרות לבדוק האם ספרי הלימוד של ילדי מאושרים על-ידי משרד החינוך?

ת. בהחלט! מדי שנה משרד החינוך מפרסם ב- 1 באפריל חוזר ובו רשימת ספרי הלימוד המאושרים לשנת הלימודים הבאה. החוזר מתפרסם במאגר חוזרי המנכ"ל באינטרנט.  ההנחייה של משרד החינוך הינה להקפיד הקפדה יתרה על השימוש בספרים מאושרים בלבד. לרשימה ר'  אתר האגף לספרי לימוד במזכירות הפדגוגית בכתובת:
/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/
sifreilimud/SfarimMeosharim/reshimot.htm

חיוב הורים להשתתפות בהשאלת ספרי לימוד

ש. האם ניתן לחייב הורים להשתתף בתכנית השאלת ספרים בבית הספר?

ת. לא. הצטרפות בית ספר לתכנית השאלת ספרי לימוד מותנית באישור משרד החינוך והסכמת 60% מההורים לפחות, אך לא ניתן לחייב אף הורה או תלמיד להצטרף.  את הבקשה צריך בית הספר להגיש עד חודש  אפריל. אגרת השאלה עומדת על 280 ₪ בבית הספר היסודי ו-320 ₪ בעל-יסודי. לפרטים ר' חוזר מנכ"ל תשעב/8(א) מאפריל 2012.

 

תלמידה מחוננת

ש. אני בטוחה שבתי, הלומדת בכיתה א', תלמידה מחוננת. האם קיים הליך לאיתור תלמידים מחוננים ותוכניות לימוד התואמות את יכולתם הגבוהה?

ת. האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים מקיים מדי שנה מבחנים לאיתור תלמידים מחוננים ומצטיינים בכל בתי הספר. המבחנים נערכים באמצעות גופים חיצוניים שזכו במכרז מטעם משרד החינוך. האגף מעביר את רשימות התלמידים המומלצים מטעמו לכל מוסדות החינוך הרלוונטיים לשם שילובם של התלמידים המתאימים במסגרות הייחודיות (בכיתות מחוננים ובמרכזי מחוננים). שאלוני המבחן הם אחידים בכל הארץ, ותוצאותיהם נמדדות על פי נורמות יחסיות לקבוצות אוכלוסייה שונות ולשנתון הנבחן, חוזר מנכ"ל תשע/8(ב), אפריל 2010

חינוך ביתי                                                                                                                     ש. מהי מדיניות משרד החינוך לגבי חינוך ביתי?                                                            

 ת. משרד החינוך מאשר בקשות לחינוך ביתי במקרים שבהם ההורים מציגים השקפת עולם מגובשת ביותר השוללת חינוך במסגרת בית ספר או במקרים שקיימות נסיבות יוצאות דופן, שבעטיין יאפשר משרד החינוך פטור מחוק לימוד חובה, בתנאי שנמצא שהילד מקבל חינוך שיטתי המניח את הדעת בביתו. בכל מקרה מדובר בחינוך של ילד בודד או של ילדי משפחה אחת ולא בהתכנסות לצורך לימודים של ילדי כמה משפחות יחד. חילוקי דעות או סכסוכים בין ההורים לבית הספר לא ישמשו עילה לאישור חינוך ביתי. ההורים אמורים להגיש בקשה לחינוך ביתי למנהל המחוז שתמלא את התנאים הבאים: הילד ייחשף לתחומי ידע שונים בהיקף של 55% לפחות מתחומי הידע שבתכנית הליבה, ובלבד שילמד מיומנויות לשון בשפת האם (עברית/ערבית), מתמטיקה ומיומנויות חברתיות. נוסף לכך ההורים והילד רשאים לבחור כל תחום ידע שהילד מגלה בו עניין; התכנית תזמן הזדמנות מתאימה לילד להתייחס באופן נאות לקבוצת בני הגיל ולאחרים ולשתף עמם פעולה; התכנית תאפשר לילד לפתח ערכים ביחס לחיים בחברה; התכנית תאפשר את פיתוח כישורי הילד בפתרון בעיות, בניתוח, בסינתזה, בקומוניקציה, באיסוף מידע, בחקירה, ברפלקציה ובשימוש בטווח של טכנולוגיות, כולל טכנולוגיות מבוססות-מחשב; התכנית תפרט את דרכי ההערכה ו/או את פירוט התוצרים הצפויים שאפשר יהיה ללמוד מהם שהלמידה אכן התרחשה בתוך התקופה שהוגדרה בה,  חוזר מנכ"ל תשסט/8(א), אפריל 2009.

 כמה שעות לימוד?

ש. בני לומד בכיתה ג' 5 שעות שבועיות במתמטיקה. איך אוכל לבדוק את מספר השעות המחייב?

ת. חוזר מנכ"ל תשסו/3(א) מנובמבר 2005, מפרט את שעות הלימוד המחייבות של תוכנית הליבה לחינוך היסודי במדינת ישראל לפי מקצועות. תלמיד כיתה ג' אמור ללמוד מתמטיקה בהיקף של 5 שעות שבועיות.

בנים לומדים יותר

ש. בבית-ספרנו יש כיתות נפרדות לבנים ולבנות. גילינו כי כיתת הבנים לומדים יותר שעות מהבנות. האם משרד החינוך מאפשר זאת?

ת. החוק ונהלי משרד החינוך אינם מפלים בין בנים לבנות. כולם אמורים ללמוד מספר שעות זהה בהתאם לשכבת הגיל.

 

יום לימודים ארוך

ש. כמה שעות שבועיות כלולות ביום לימודים ארוך?

ת. גני חובה ובתי"ס ביום לימודים ארוך אמורים ללמוד 41 שעות שבועיות. במוסדות חינוך שלומדים בהם 6 ימים בשבוע ילמדו התלמידים כדלקמן: ארבעה ימים בני 8 שעות לימוד (יום לימודים המתחיל בשעה 8 יסתיים בשעה 15.30); יום אחד (מומלץ יום ג') בן 5 שעות לימוד (יום לימודים המתחיל בשעה 8 יסתיים בשעה 13); בימי ו' 4 שעות (הלימודים יסתיימו בשעה 12), חוזר מנכ"ל תשנט/4(ב) דצמבר 1998.

 

משחררים את הילדים מוקדם

ש: בבית הספר של בתי לפחות פעמיים בשבוע משחררים את הילדים בשעה האחרונה. האם זה חוקי?

ת: כעקרון בית הספר מחויב ללמד לפי השעות שנקבעו במערכת וישנו מינימום שעות שמחייב משרד החינוך (ראה/י חוזר מנכ"ל תשסו/3א לגבי היקף שעות הלימוד בכל גיל).

כדאי לפנות בתלונה למנהל/ת בית הספר באמצעות ועד ההורים הכיתתי או המוסדי. במידה ולא יעזור יש לפנות למפקחת בית הספר או להנהלת המחוז.

 

שעת אפס

ש. האם מותר להתחיל את הלימודים בשעת אפס, ואם לא – אל מי לפנות כדי לבטלה?

ת. החל משנת 2003, משרד החינוך הורה לבטל את שעת האפס בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות! המשמעות היא שאין לקיים לימודים לפני השעה 8. אפשר לדרוש את ביטול שעת האפס ממנהל ביה"ס. במידה והוא מתעקש, יש לפנות בתלונה למפקח ביה"ס או לקו הפתוח של משרד החינוך בטל: 1800-222-003

 

 שיעורי שחייה בתוכנית הלימודים

ש. האם תוכנית הלימודים של משרד החינוך כוללת שיעורי שחייה?

ת. תוכנית הלימודים המחייבת של כיתות ה' כוללת שיעורי שחייה. השתתפותו של תלמיד בשיעורי השחייה מותנית בחתימה של רופא או של ההורים  המאשרת כי מצב בריאותו תקין וכן בחתימת ההורים על הסכמתם להשתתפות בנם בשיעורי השחייה. תלמידים הסובלים מפצעים פתוחים או מנגעי עור לא יורשו להשתתף בשיעורי השחייה. אין לקיים שיעורי שחייה במקרים האלה: אם לא נוכח במקום אחד מבעלי התפקידים האלה: מדריכי שחייה מוסמכים; מציל העוסק אך ורק בפיקוח על השוחים; מגיש עזרה ראשונה; מפעיל ברכה מוסמך, המוסמך לבדוק את תקינותם של מי הברכה; אם בדיקתו של מפעיל הברכה העלתה כי מימי הברכה אינם תקינים, חוזר מנכ"ל תשעא/8(ד), אפריל 2011

כתיבה בספרי לימוד 

ש. האם מותר למחנכת לאסור על כיתתה לכתוב בספרי הלימוד?

ת. ככלל חל איסור לכתוב בספרי הלימוד. על המורים להפנות את התלמידים למטלות כתיבה במחברותיהם בלבד. עם זאת, מותר לכתוב בספרי הלימוד  המפורטים להלן בלבד: ספרי לימוד המיועדים לכיתות א' או ב'; ספרי לימוד המיועדים לחינוך המיוחד; ספרי לימוד המיועדים לתלמידים שהם עולים חדשים; ספרי לימוד לשנת הלימודים הראשונה בהקניית שפה זרה (ספר וחוברת); ספרי לימוד באנגלית לכיתות א'-ד' (בכיתה ה' מותר לכתוב בספרים עד 25% מהיקף המטלות לתלמידים); ספרי לימוד במתמטיקה לכיתות א'-ד' (בכיתה ה' מותר לכתוב בספרים עד 25% מהיקף המטלות לתלמידים). חוזר מנכ"ל תשעא/1 ספטמבר 2010 

 

שימוש בחומרי לימוד מהאינטרנט

ש. האם מותר למורים בבית הספר להשתמש בחומרי לימוד מהאינטרנט? מי מפקח על כך?

ת. חומרי לימוד דיגיטאליים צריכים לקבל את אישור אגף ספרי לימוד במועצה הפדגוגית. הדבר נכון לגבי חומרים בשימוש מורים וכן לגבי הפניה של תלמידים לחומרים המצויים באינטרנט. בשאלות אפשר לפנות אל הגב' יואלה נבון-טרם,  מנהלת אגף ספרי הלימוד,

דוא"ל  yoelate2@education.gov.il, או אל הגב' דגנית אבן צור,

דוא"ל dganitev@education.gov.il, טל'  02-5603503, פקס' 02-5603488.

 

מעקב אחר תוכנית הלימודים המחייבת

ש. בני לומד בכיתה ג'. יש לי הרגשה שהחומר הנלמד בכיתתו ברמה מאוד נמוכה. כיצד נתן לבדוק זאת?

ת. מעקב ופיקוח אחר תוכנית הלימודים הינו פשוט. תוכניות הלימוד של משרד החינוך לכל כיתה ולכל מקצוע מפורטות ונגישות לכולם באינטרנט בכתובת: http://cms.education.gov.il/EducationCMS/UNITS/tochniyot_limudim/portal

שם תמצאי את פירוט החומר שבנך אמור ללמוד ותוכלי להשוות עם החומר שהוא לומד בפועל במחברת ובחוברת שלו.

 

תכנית קרב                            

ש. בבית ספרה של בתי, הלומדת בכיתה ג',  מפעילים את תכנית קרב (3 שעות שבועיות) באמצע יום הלימודים. האם תכנית קרב יכולה לבוא על חשבון שעות לימודים רגילות או בנוסף לתכנית הלימודים הרגילה? האם נדרשת הסכמת כל ההורים לתכנית?

ת. בכיתה ג' תכנית הלימודים המחייבת כוללת 31 שעות שבועיות. חוגי קרב הן פעילות העשרה ואמורים להתקיים בנוסף לשעות אלה. אבל, ניתן להשתמש בשעות קרב כשעות רוחב, כלומר הכיתה מתפצלת לשניים, מחצית בחוג קרב ומחצית בשיעור רגיל . במצב כזה שעות קרב נכללות בשעות הרגילות, אולם נדרשת הסכמת כלל ההורים.  כאשר התכנית מופעלת בסוף יום הלימודים להפעלת התכנית נדרשת הסכמת 75% מהורי התלמידים.  במוסדות חינוך שמופעל בהם שבוע לימודים בן 41 שעות שבועיות על בסיס חוק יום חינוך ארוך לימודי העשרה התשנ"ז-1997 תכנית קרב מפעילה את שעות ההעשרה של שבוע הלימודים הארוך במימון נוסף של הרשות המקומית וההורים. לפרטים נוספים לגבי נהלי הפעלת תכנית קרב: חוזר מנכ"ל תשסד/1(א) מ-1 לספטמבר 2003.

 

הסכמת ההורים לתכנית קרב

ש. בבית הספר של בתי מופעלת תכנית קרב באופן אוטומטי ולמרות שטענות של הורים כנגד התכנית. האם נדרשת הסכמת ההורים לתכנית או שמותר לבית הספר להחליט על דעת עצמו?

ת. כעקרון נדרשת הסכמה של 75% מההורים, בכתב וכן התחייבות לשלם. עליהם לדרוש מהנהלת בית הספר לפנות לכל ההורים בכתב בסוף שנה זו ולקראת שנה הבאה ולהציג בפניכם הסכמה של 75% מההורים. לפרטים ר' חוזר מנכ"ל תשעב/1(ב).

 

 

איסור פרסומת מסחרית

ש. האם מנהל בית-ספר רשאי להתיר לחברות מסחריות לפרסם את מוצריהן בבית-הספר?

ת. לא. חל איסור כללי לשלב פרסומת מסחרית במוסדות החינוך. במשרד החינוך קיימת ועדה לאישור שילוב של פרסומת מסחרית במוסדות חינוך, הנותנת היתר לחברות מסחריות בתנאים ובמקרים מסוימים לפעול במוסדות חינוך. אולם בכל מקרה הוועדה אוסרת: מגע ישיר עם תלמידים; חלוקת חומר פרסומי ושיווקי; חלוקת מתנות ושוברים להגרלות; קבלת פרטים מזהים מתלמידים; החתמת תלמידים על מסמכים; פרסום של שמות מותגים ומוצרים על אבזרי לבוש וציוד, כגון חולצות ותיקים. חוזר מנכ"ל תשסט/3(א), נובמבר 2008

תעודת בגרות מוכרת

ש. באלו מקצועות חובה להיבחן בבחינות הבגרות ומהו מינימום יחידות הלימוד בכל מקצוע?

ת. תעודת בגרות חייבת לכלול מינימום 20 יחידות לימוד ומתוכם: תנ"ך 2 יח"ל, הבעה עברית 2 יח"ל, מתמטיקה 3 יח"ל, אנגלית 3 יח"ל, ספרות 2 יח"ל, היסטוריה 2 יח"ל ואזרחות 2 יח"ל. התעודה חייבת לכלול מקצוע מתוגבר ברמה של 4 יחידות לימוד לפחות מתוך מקצועות החובה או ממקצועות הבחירה. לידיעתכם, האוניברסיטאות מכירות בבחינת בגרות באנגלית של מינימום 4 יח"ל ונותנות בונוסים בשקלול ציוני הבגרות לבחינות ברמות של 4 ו-5 יחידות.

תשלומי הורים

כמה משלמים?

 ש. הייתי שמח לדעת מה הוא הסכום המקסימאלי בשנה שבתי-ספר יכולים לגבות מההורים בשנה. בבית ספרנו  וועד ההורים גובה מידי שנה כ- 400 ₪ מתלמידי כיתה א' ומעביר אותם לביה"ס בטענות שונות. האם זה חוקי?                                                              

 ת. מידי שנה, משרד החינוך מפרסם בחוזר מנכ"ל בתחילת שנת הלימודים טבלה המפרטת את תקרת תשלומי החובה והרשות שבית ספר אמור לגבות מהורים בכל כיתה ועבור מה. להלן הלינק לטבלה לשנת הלימודים הנוכחית:  http://cms.education.gov.il/educationcms/applications/afik/tashlumim/

הסכום המקסימאלי שהורי תלמידי כיתות א' אמורים לשלם הינו 571 ₪, כולל 280 ₪ עבור השאלת ספרי לימוד (בבתי ספר בהם התוכנית פועלת) ו- 126 ₪ עבור טיול שנתי.

השתתפות הורים בהזנה

ש. האם אנו מחוייבים לשלם עבור הארוחות שילדינו אוכלים בבית הספר למרות מצבנו הכלכלי הקשה?

ת. אם ההכנסה לנפש בביתכם הינה עד 1,300 ₪ הארוחות ניתנות חינם. הכנסה מעל סכום זה מחוייבת בתשלום באופן מדורג. מקסימום תשלום לארוחה הינו 5.5 ₪ בבית בו ההכנסה לנפש הינה מ- 2,050 ₪ ומעלה, חוזר מנכ"ל תש"ע/2, אוקטובר 2009.

תוכנית לימוד תורנית עולה כסף

ש. בני עולה לחטיבת ביניים בממלכתי דתי. כל בתי הספר באזור גובים תשלומי הורים של אלפי שקלים על תכנית לימודים תורנית. כמה מותר לגבות?

ת. משרד החינוך מאפשר לבתי ספר לגבות תשלום עבור תכנית לימודים נוספת תורנית בתנאי שהתכנית קיבלה את אישור המנהל לחינוך דתי. מותר לגבות עד 5,000 ש"ח בשנה ויש לתת הנחות לאחים וכן לקיים מנגנון סיוע לתלמידים שמתקשים לשלם בשל קשיים כלכליים, חוזר מנכ"ל תשע/3(א), נובמבר 2009.

 

איסור גבייה

ש. אלו תשלומים אסור לביה"ס לגבות מהורים?

ת. להלן פירוט השירותים עבורם אסור לבית הספר לגבות תשלום: חומרי מלאכה, חומרי לימוד וערכות להוראת טכנולוגיה ומדעים; אגרה עבור שכפול דפים; הוצאות מינהלה, אחזקה וקניית ציוד בסיס של המוסד;  שכר עובדי הוראה למעט במסגרת תכניות לימוד נוספות (כלומר אסור לגבות עבור סייעות, מורות לפיצול כיתות וכד'); שימוש בספריית בית הספר; תשלום עבור חינוך להרגלי בריאות או שירותי היגיינה כגון עזרה ראשונה; אגרת שמירה; תשלום עובר הנפקת תעודת בגרות או תשלום עבור מבחנים פנימיים;  אין לגבות תשלום עבור היבחנות בבחינות בגרות (בבתי ספר אקסטרניים מותר לגבות עד 30 ₪ לכל בחינה) ואין לגבות תשלום כולל עבור קופת ועד כיתה. חוזר מנכ"ל  תשסג/3 (א) נובמבר 2002

תשלום למזגנים

ש. בבית הספר של בתי נדרשים ההורים לשלם עבור מזגנים. לטענת העירייה מזגנים אינם חלק מתקן הציוד שקבע משרד החינוך.

ת. התקנת ציוד בבית הספר ותחזוקתו מצויים באחריות העירייה, כאשר משרד החינוך שותף בתקצוב. העירייה אינה מחויבת להתקין מזגנים, אולם מן הראוי שתעשה כן וועד ההורים העירוני יכול לדרוש לשנות את סדר העדיפויות ולתקצב מיזוג כיתות. בית הספר יכול לגבות תשלום עבור התקנת מזגנים או שיפוצם כחלק מתשלומי הרשות במסגרת "רכישת שירותים מרצון" . אולם, יש לקבל את הסכמת כל ההורים לגביה והסכום לא יעלה על הסכום המקסימאלי שקבעה ועדת החינוך של הכנסת : 250 ₪ לשנה ביסודי ועד 450 ₪ בעל יסודי.

 

תשלומי הורים     

 ש. אנו הורים לשלושה ילדים בבית-ספר ואחד בגן חובה. איננו רוצים למנוע מילדינו להשתתף בפעילויות, אולם אין ביכולתנו לשלם את אלפי השקלים הנדרשים עבורן, מה לעשות?                                                                                                             

ת. משרד החינוך קובע כי "אין למנוע מתלמידים השתתפות בפעילויות בשל אי תשלום עקב קשיים כלכליים, ויש למצוא פתרונות דרך הרשות המקומית והנהלת בית הספר לשתפם". עליכם לפנות לועדת מלגות במוסד החינוכי. בועדה חברים מנהלת בית הספר (או נציג מטעמו), יועצת חינוכית, נציג ועד ההורים המוסדי. ראש הועדה הוא נציג שירותי הרווחה ביישוב. בנוסף לועדת מלגות, ישנן רשויות מקומיות הנותנות הנחות וסיוע מטעמן. ניתן לבדוק זאת במחלקות החינוך ו/או הרווחה ברשויות המקומיות. כמו כן לגבי שירותים הניתנים במהלך יום הלימודים חובה לשתף את כל התלמידים, גם אלה אשר לא שילמו עבורם או לספק פעילות חלופית. לפרטים מלאים ונהלים לגבי תשלומי הורים ראו חוזר מנכ"ל תשסג/3(א) "ארגון ומינהל – תשלומי הורים", סעיף 3,  מנובמבר 2002, חוזר מנכ"ל תשסג/6(א) מיום 2 בפברואר 2003.

 

אין למנוע מתלמיד להשתתף בפעילות עבורה שילם בשל אי תשלום אחר

ש. שילמנו את כל תשלומי ההורים חוץ מתשלום עבור הטיול השנתי. עכשו בית הספר מסרב להוציא את בני לסיור במוזיאון עד שלא נשלם עבור הטיול. האם זה חוקי?

ת. לא! אין להתנות השתתפות בפעילות אחת בתשלום עבור פעילות אחרת. בית הספר צריך לשתף את התלמיד בפעילות עליה שילמתם, אולם רשאי לא להוציאו לטיול השנתי עד התשלום עבורו,  חוזר מנ"כל תשסג/3(ג) סעיף 11.2 ה'.

יתרה בחשבון

ש. בתחילת השנה המנהלת דיווחה לועד ההורים על יתרה בחשבון תשלומי הורים משנת הלימודים הקודמת. מי מחליט איך להשתמש בכסף?

ת. אם היתרה עולה על 10% מסך הסכום הכולל ששולם, יש להחזירה להורים ששילמו או להשתמש בה לפעולות נוספות מאותו הסוג, זאת על פי החלטה משותפת של ועד ההורים והנהלת בית הספר. סעיף 12.8 בחוזר מנכ"ל תשס"ג/3א', נובמבר 2002.

החזר כספי טיול

ש. בתחילת שנת הלימודים שלמתי עבור הטיול השנתי. שבועיים לפני הטיול הודעתי לבית הספר כי נבצר מבתי לצאת לטיול. האם אני זכאית להחזר כספי?

ת. יש להחזיר למי שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת מחלה, אבל או המצב הביטחוני וכיו"ב) את חלק התשלומים האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד, כמו כניסה לאתרים, לינה באכסניות, אוכל וכו'. במקרים מיוחדים יהיה מנהל בית הספר רשאי להחזיר את מלוא הסכום לפי שיקול דעתו. חוזר מנכ"ל תשסג/3(א), נובמבר 2002.

 

עיכוב תעודת בגרות בשל חוב תשלומי הורים

ש. בית הספר מסרב לתת לביתי את תעודת הבגרות שלה בגלל חוב שלנו. מה עושים?

ת. לפי הוראות משרד החינוך בית הספר אינו יכול להתנות מתן תעודה בתשלומי הורים, הוא חייב לתת את התעודה ולנקוט בדרכים אחרות לגבות את התשלום, חוזר מנ"כל תשסג/3(ג) סעיף 11.2 ה'.

שונות

הדרכה הורית

ש. האם השירות הפסיכולוגי-חינוכי נותן גם הדרכה הורית?

ת. כן. התערבויות פסיכולוגיות הכוללות טיפול, ייעוץ והדרכה, של השירות הפסיכולוגי-חינוכי מיועדות לילדים, להורים ולמשפחות וכוללות טיפולים פרטניים ו/או קבוצתיים, קצרי מועד או ארוכי טווח, על פי גישות מגוונות המקובלות מבחינה מקצועית. חוזר מנכ"ל תשע/8(א), אפריל 2010

טיפול פסיכולוגי                                                 

 ש. שני בנים מכיתתי התעללו מינית בחברתי הטובה. הדבר הופסק אבל היא ממש בדיכאון ולדעתי היא צריכה עזרה מקצועית. למי אפשר לפנות? 

 ת. חברתך זכאית לקבל טיפול במסגרת השרות פסיכולוגי חינוכי. הטיפול יהיה במסגרת של 3 עד 15 מפגשים שבועיים בערך למשך שנת למודים אחת. במקרים חריגים בהם יידרש טיפול נוסף, יובא המקרה לדיון חוזר בועדה לצורך אישור הארכת ההתערבות.

קיוסק בבית הספר

ש: בחטיבת הביניים בה לומדת בתי קיים קיוסק וזה יוצר הרבה בעיות כי הילדים כל הזמן מבקשים כסף לקנות ממתקים. האם אפשר לדרוש שהקיוסק לא יפעל בבית הספר?

ת: משרד החינוך אינו אוסר על הפעלת מזנון או קיוסק בבית הספר. ניתן לכנס את ועד ההורים ואם יש רב למתנגדים להפעלת הקיוסק אפשר לפנות למנהלת בית הספר ולעירייה בבקשה לשלול אל היתר ההפעלה. לחלופין, יכול ועד ההורים לפנות אל מפעיל הקיוסק ולהגיע איתו להסכמה על תפריט בריא יותר. 

מנוי לעיתון בעקבות מפגש בית-ספרי

ש. עיתון לנוער קיים פעילות בבית הספר של בני ואחר כך התקשרו אלינו לשכנע אותנו לעשות מנוי. מאד התרגזתי. האם זה חוקי?

ת. לא. הדבר אסור על פי תקנות הגנת הצרכן, פרסום ושיווק לקטינים האוסרות פרסום מסחרי בבתי ספר וכן על פי חוזרי מנכ"ל שהוציא משרד החינוך בנושא. תוכלי לפנות ולדווח על כך לעירית ליבנה, יו"ר הוועדה לאיסור שילוב פרסומת מסחרית, טל' 02-5603220                      ו-02-5603451, דוא"ל iritli@education.gov.il

סיוע לתלמיד לקויי ראיה

ש. לאיזו עזרה לימודית זכאי תלמיד לקוי ראיה שלומד בבית ספר רגיל?

ת. כל תלמיד שהוכר כלקוי ראיה והוא בעל זכאות מקבל שירותי תמיכה מקצועיים ממורים. התמיכה מתבצעת בצורה פרטנית או קבוצתית, הן בשעות הבוקר, בתוך המוסד החינוכי בו הוא לומד, והן בשעות אחר הצהריים, במסגרת "תגי"ל" (תגבור יום הלימודים). בנוסף, ישנן התאמות שונות כגון שימוש במחשב או בעזרים אחרים עליהן מחליטה ועדת שילוב בית ספרית בתיאום עם מרכז התמיכה המחוזי. בחולון קיים מרכז תמיכה לתלמידים מאזור המרכז. חוזר מנכ"ל תשעא/4(א) דצמבר 2010.

שעות רוחב                                                                                                               ש. מהי ההגדרה של שעות רוחב במערכת השעות? 

ת. שעות הוראה הנוספות במקביל לשעות (אורך) קיימות. שעות הרוחב נועדות לפצל קבוצות למידה ולהקטין את מספר התלמידים בהן.

פרסום מידע על תלמידים

ש. האם מותר לפרסם ציוני תלמידים באתר אינטרנט בית ספרי במקום שפתוח לכולם? איזה מידע אסור לפרסם?

ת. לא! מותר לפרסם ציונים רק באופן מאובטח המאפשר גישה לכל תלמיד לציוניו בלבד. אסור לפרסם מידע אודות ציוני תלמיד, כתובת וטלפון, מידע על המשפחה ומצב כלכלי, מידע רפואי וכיוצא בזה. כל פרסום מידע אודות תלמיד, גם מידע מותר כגון כתובת דוא"ל,  דורש הסכמה בכתב של הוריו, (חוזר מנכ"ל תשסג/7(א).

התדרדרות בעקבות גירושים

ש. לפני פחות משנה התגרשתי. בתנו הגיבה בסדר אך לאחרונה חלה התדרדרות רצינית בלימודיה (כתה ח') ואנו חוששים שתסולק מבית הספר.  מה אפשר לעשות?

ת. ראשית כדאי לשקול לטפל בילדה. מעבר לכך עלייך לפנות לבית הספר ולהסביר שהתדרדרות היא תגובה לגירושין ולבקש את עזרתם. חשוב לידע את בית הספר שכן על פי תקנות חינוך חובה, אין להרחיק תלמיד מבית הספר על רקע ציונים נמוכים אם הדבר נובע ממשבר משפחתי כגון גירושין (תקנה 3 לתקנות לימוד חובה).

השארת כיתה בתיכון

ש. באלו תנאים ניתן להשאיר תלמיד כיתה בתיכון?

ת. כאשר התלמיד הפסיד חלק ניכר משנת הלימודים בשל מחלה או אירוע אחר. כאשר התלמיד נכשל ב-70% לפחות ממקצועות הלימוד ניתן להרחיקו מבית הספר לצמיתות או להשאירו כיתה. (תקנות לימוד חובה, תקנה 3).

תלמידים לקויי למידה

ש. אלו זכויות מוקנות לתלמידים לקויי למידה?

 ת. משרד החינוך מממן אבחונים מלאים לתלמידים נזקקים מכתות ט' ו-י'. בקשה זו יש להגיש  בית הספר. זכותם של תלמידים בעלי לקויות למידה ללמוד בכל בית ספר על-פי כישוריהם ומידת הערכות בית הספר לקידומם. תלמידים בעלי לקויות למידה זכאים להתאמות בדרכי ההיבחנות בהתאם לתוצאות האבחונים והחלטות ועדה בין-מקצועית בביה"ס המסתמכת על תפקוד התלמיד במהלך שנת הלימודים. כל תלמיד שיש לו אבחון פסיכו-דידקטי רשאי להגיש בקשה להתאמה ולוועדה המקצועית במחוז ( " וועדה מחוזית"). בית הספר מצרף את חוות דעתו, התלמיד יצרף עבודה שלו, מבחנים שונים  ובקשה שלו. במידה ואושרה ההתאמה היא תקפה לכל הבחינות הפנימיות בבית הספר כמו גם  לבחינות הבגרות. ניתן לערער על החלטת הועדה המחוזית בפני ועדת הערעורים העליונה ( במינהל הפדגוגי), ע"י הגשת מסמכים מבית הספר, דוגמאות של מבחנים, חוות דעת של מורים וכו'. החלטת וועדת הערעורים היא סופית.

חובת דיווח על עבירה בקטין                                                                

ש. מורה יכולה לדווח גם אם הוא רק חושד שתלמיד מכיתתו הינו קורבן להתעללות בבית?

ת. כן. עפ"י החוק, חובת הדיווח המוטלת על אנשי מקצוע, ובכלל זה אנשי חינוך הינה חובת דיווח מחמירה יותר. היא חלה על אנשי המקצוע רופא, אחות, עובד חינוך, עובד שירותי הרווחה, שוטר, פסיכולוג, קרימינולוג או מי שעוסק במקצוע פרה-רפואי, וכן מנהל או איש צוות במעון או במוסד שנמצא בו קטין או חסר ישע – שעקב עיסוקם במקצועם או בתפקידם היה להם יסוד סביר לחשוב כי נעברה עברה בקטין או בחסר ישע. חובה עליהם לדווח על כך בהקדם האפשרי לפקיד הסעד או למשטרה. העובר על הוראה זו דינו 6 חודשי מאסר.   יש להבהיר כי מדובר בעברה שנעברה בזמן כלשהו ולאו דווקא לאחרונה. בנוסף יש להבהיר כי די בחשד סביר ואין צורך בוודאות מוחלטת או באיסוף ראיות, חוזר מנכ"ל תשסט/3(ב), בנובמבר 2008.

מספר תלמידים בכיתה                                                                                                    

  ש. בני נכנס לחטיבה (כיתה ז') ובכתה שלו יש 41 תלמידים. מהו מספר התלמידים המרבי לפי תקנות משרד החינוך?                                           

ת. מספר התלמידים המרבי שאמור להיות בכיתה ז' הוא 40, זאת עפ"י הסכם בין משרד החינוך להסתדרות המורים. למעלה מ- 40 תלמיד – חייבים לפצל את הכיתה. עליכם ההורים לפנות למנהל ביה"ס בדרישה זו. במידה והוא מסרב – למפקח על ביה"ס ולהנהלת המחוז.

סיוע לימודי לתלמידים חולים

ש: בתנו מחסירה ימי לימודים רבים בשל מחלה קשה. האם ביה"ס מחוייב להשלים את לימודיה, ואם כן – כיצד?

ת. האחריות מוטלת על מנהל ביה"ס, בו לומדת בתכם, שאמור לפנות אליכם ההורים לשם קבלת אישורכם לסיוע לימודי באמצעות עמותת תללי"ם. מי זכאי לסיוע:  "תלמידים המרותקים לביתם מפאת מחלה, תאונה או טיפולים רפואיים לתקופה העולה על 21 יום, גילאי 5 – 18 בחינוך הרגיל וגילאי 13 – 21 בחינוך המיוחד." חוזר מנכ"ל סא3/ נובמבר 2000.

 

 

מרכז מידע של משרד החינוך

ש. האם קיים גוף כללי במשרד החינוך, שנותן מידע מעודכן בנוגע לנהלים והחוקים המחייבים את מערכת החינוך?

ת. כן. מרכז מידע של משרד החינוך עונה בעיקר לשאלות "האם זה חוקי?", "האם יש החובה/הזכות?" ומפנה אף לנוהל עצמו. המרכז נותן מענה טלפוני בימים א' – ה', בין השעות 8:00 – 15:00 בטל' חינם שמספרו 1-800-25-00-25 או בטל' 02-5602711.                            

 

ימי התרמה                                                                                                          ש. האם מותר לבית הספר לחייב את התלמידים להשתתף בימי התרמה?

ת. לא! תלמיד ישתתף בהתרמה רק אם הביע את רצונו להשתתף. אין להעניש תלמיד שאינו מעוניין בכך או שהוריו אינם מסכימים. הורי התלמיד יאשרו בכתב את הסכמתם להשתתפות ילדם במבצע ההתרמה. ככלל, ההשתתפות בימי התרמה מותרת לתלמידי כיתות ו' ומעלה. יום ההתרמה לא יארך יותר מ- 3 שעות ויסתיים בבית-הספר לא יאוחר מהשעה 18:00 בחורף ומהשעה 19:00 בקיץ. חוזר מנכ"ל תשסד/1(א) ספטמבר 2003.

 

סקרים ואיסוף מידע בבית-ספר

ש. האם מנהלת בית ספר רשאית לאפשר לסטודנטים לחלק שאלונים לתלמידים, במסגרת עבודת מחקר שלהם?

ת. על-פי הנחיות משרד החינוך אין לאפשר לגורם כלשהו שאינו פועל מטעם משרד החינוך להיכנס למוסד חינוך לצורך איסוף מידע, בתוך המוסד או באמצעותו, מהתלמידים, מבעלי התפקידים הפועלים במסגרת המוסד ו/או ממשפחות התלמידים ללא היתר בתוקף של לשכת המדען הראשי. כמו כן, אם מתוכננת הפעלה של התערבות או של תכנית כלשהי לצורכי איסוף המידע, אף היא טעונה היתר של לשכת המדען הראשי. חוזר מנכ"ל תשע/3 נובמבר 2009.

 

 

קישורים שימושיים